Andra Levite
Valsts prezidenta dzīvesbiedres Andras Levites Liecība nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” rīkotajās Latgales Lūgšanu brokastīs

Labdien, visi mīļie Latgales cilvēki!

Liels paldies par ielūgumu! Priecājos, ka ceļš uz Preiļiem man ir pazīstams, esam to bieži veikuši.

Šodien pulcējamies Preiļos, Lūgšanu brokastīs, kas Ziemassvētku laikā ļauj apstāties uz brīdi un piedomāt. Apstāties ikdienas skrējienā un pārdomāt savu dzīvi. Tas mums ļauj atcerēties Cilvēcību, kas brīžam tiek aizmirsta. Cilvēcība, miers un paļāvība Dievam dod spēku. Dod neticamu spēku. Dod pārliecību, ka būs iespējams tikt galā ar dažādām grūtībām. Tā dod izpratni, ka, kopā darot, mēs varam izdarīt vairāk nekā vienatnē.

Latgale vienmēr ir bijusi īpaša zeme. Tā ir skaista ar savu dabu, tā ir bagāta ar savām kultūras tradīcijām. Un pāri visam – tā ir skaista ar saviem cilvēkiem – tik enerģiskiem, tik dzīvesprieka pilniem.

Es vēlos pateikties ikvienam no jums un katram latgalietim, kurš godā cilvēcību ne tikai Ziemassvētku laikā, bet arī katru dienu. Jūs domājat un darāt ikdienā tā, lai Latgale uzplauktu, lai Latgales cilvēki ietu nākotnē ar drošu sirdi. Šodien es varu vien atkal un atkal pārliecināties, ka Latgalē ir spēcīgi cilvēki, kuri sniedz roku tam, kurš paklūp, kuri rosina vietējās kopienas Aglonā, Līvānos, Preiļos, Riebiņos, Vārkavā un citur, lai mēs visi kopā celtos. Jūs stāvat klāt jauniešiem, jūs dodat viņiem padomus, jūs palīdzat maznodrošinātām ģimenēm, jūs atbalstāt cilvēkus ar īpašām vajadzībām – šodien īpaši bērniem ar autismu jūs sekmējat brīvprātīgo darbu.

Jūs paši sakāt, ka “Preiļi ir noskaņu un burvības pilna pilsēta”, un aktīvi veicināt arī to, lai tie, kuri dzīvo un strādā pasaulē, atgrieztos mājās. Es vēlu, lai jums visi sapņi un iecerētie mērķi kā Preiļos, tā Latgalē krīt auglīgā zemē un saņem gan garīgu svētību, gan materiālu piepildījumu!

Lai Dievs sargā Latgali un visu mūsu mīļo Latviju!

13.12.2019. Andra Levites kundze piedalās nodibinājuma Viduslatgales pārnovadu fonds