Egils Levits Latvijas skauti un gaidas
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas 30 gadu jubilejas pasākumā

Apsveicu Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju ar 30 gadiem, kopš atjaunota skautu un gaidu tradīcija Latvijā!

Mūsu kopējais mērķis ir demokrātiska, ilgtspējīga un brīva Latvija, kas ir balstīta kopējās vērtībās. Šīs kopējās vērtības ir dažādas, bet skautu un gaidu kontekstā es gribētu uzsvērt dažas no tām: rūpēties par citiem, ne tikai par sevi; būt godīgam pret sevi, sabiedrību un valsti.

Skautu un gaidu solījumā ir teikts: “Palīdzēt tuvākajiem katrā brīdī.” Tas ir skautu un gaidu pienākums. Skauti un gaidas pašaizliedzīgi strādā un katru dienu cenšas izdarīt kādu labo darbu, arī atsakoties no savām ērtībām un priekiem. Labais darbs ir pirmajā vietā.

Šie principi, kas šķiet tik vienkārši un pašsaprotami skautu un gaidu kontekstā, vienlaikus ir arī principi, uz kuriem balstās mūsu valsts, mūsu sabiedrība. Demokrātiska valsts var pastāvēt tikai tad, ja sabiedrībai tai uzticas. Tas nozīmē, ja mēs visi balstāmies šajās vērtībās, tad arī mūsu valsts būs labāka, tā labi funkcionēs un būs patīkamāka visiem.

Skauti un gaidas ar savu priekšzīmi un darbu dod nozīmīgu pienesumu mūsu valsts un sabiedrības vērtību stiprināšanā.

Jaunatnes darbinieki ir kā sabiedrības attīstības aģenti. Brīvprātīgais darbs mudina sadarboties, darīt, domāt, uzņemties atbildību. Latvijas tauta ir vairākkārt pierādījusi savu valstsgribu – 1990. gadā atjaunojot savas valsts neatkarību un 1918. gadā nodibinot savu valsti. Taču to mēs pierādām katru dienu mūsu ikdienas darbos. Tādēļ es gribētu uzsvērt skautu un gaidu vērtību un ļoti svarīgo nozīmi mūsu valsts un sabiedrības kontekstā.

Dārgie skauti un gaidas! Es esmu Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas goda prezidents un gribu teikt, ka brīvprātīgais darbs ar jaunatni, ko veic skautu un gaidu vadītāji, ir pienesums, kas stiprina mūsu demokrātiju, mūsu nacionālo valsti, Eiropu un visu pasauli, jo skautu un gaidu organizācija ir pasaules mēroga organizācija.

Es esmu pārliecināts, ja katrs Latvijas iedzīvotājs veltītu vismaz divas stundas brīvprātīgajam darbam, Latvija būtu ilgtspējīgāka un valstsgriba būtu spēcīgāka.

Visi kopā – jūs un visa pārējā sabiedrība – mēs veidojam Latviju labāku!

Valsts prezidents kļuvis par Latvijas skautu un gaidu goda prezidentu