Iveta Vējones kundzes par būtisku savas sabiedriskās darbības prioritāti bija izvirzījusi atbalstu Latvijas bērniem, īpašu uzmanību pievēršot bez vecāku aprūpes palikušajiem bērniem, kā arī audžuģimenēm un tās kustības veicināšanai Latvijā.

2017. gada 29. maijā Iveta Vējones kundze piedalījās diskusijā “Šodienas bērni – Latvijas nākamā simtgade” Rīgas pilī.

2017. gada 8. jūnijā Iveta Vējone apmeklēja ĢAC “Lejasstrazdi” Dobeles pagastā, piedaloties Draugu dienas pasākumā. Savukārt 17. jūnijā piedalījās Latvijas audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu reģionālajā atbalsta grupu pasākumā/salidojumā Aglonā, bet 1. jūlijā – Zemgales reģiona audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu salidojumā Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

2018. gada 15. maijā Rīgas pilī norisinājās konference “Latvijai − 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam − 20”, kur Iveta Vējones kundze uzsvēra nepieciešamību pielikt vislielākās pūles, lai Latvijā palielinātos audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju skaits. Uzrunājot konferences dalībniekus, viņa aicināja ierēdņus nerakstīt noteikumus ķeksīša pēc, bet strādāt, lai simtgades gads iezīmētos kā izrāviens bērnu un ģimenes politikā.