Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām 2009.gadā:

Programmas,
apakš-
programmas kods

Nosaukums 2009.gada
plāns
2009.gada
izpilde
+/- %
P0 Resursi izdevumu segšanai 2 471 529 2 471 529 0 100%
 A700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  2 471 529  2 471 529  0 100% 
 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  2 471 529  2 471 529  0 100% 
 B000  Izdevumi – kopā  2 471 529  2 314 067  157 462  94%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  2 438 279  2 280 885  157 394  94%
 B110  Kārtējie izdevumi  2 402 279  2 246 064  156 215  93%
 1000  Atlīdzība  1 174 275  1 167 875  6 400  99%
 1100  Atalgojums  941 122  940 792  330  100%
 2000  Preces un pakalpojumi  1 228 004  1 078 189  149 815  88%
 B130  Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  36 000  34 822  1 178  97%
 6000  Sociālie pabalsti  36 000  34 822  1 178  97%
 B200  Kapitālie izdevumi  33 250  33 182  68  100%
 B210  Pamatkapitāla veidošana  33 250  33 182  68  100%
 03.00.00  Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana    
 P0  Resursi izdevumu segšanai  32 451  32 451  0 100% 
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  32 451  32 451  0 100% 
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  32 451  32 451  0 100% 
 B000  Izdevumi – kopā  32 451 32 283  168  99%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  32 451  32 283  168  99%
 B110  Kārtējie izdevumi  32 451  32 283  168  99%
 1000  Atlīdzība  17 590  17 590  0 100% 
 1100  Atalgojums  14 175  14 175  0 100% 
 2000  Preces un pakalpojumi  14 861  14 693  168  99%
 04.00.00  Valsts prezidenta darbības nodrošināšana    
 P0  Resursi izdevumu segšanai  2 299 011  2 299 011  0 100% 
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  2 299 011  2 299 011  0 100% 
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  2 299 011  2 299 011  0 100% 
 B000  Izdevumi – kopā  2 299 011  2 149 406  149 605  93%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  2 265 761  2 116 224  149 537  93%
 B110  Kārtējie izdevumi  2 229 761  2 081 402  148 359  93%
 1000  Atlīdzība  1 085 603  1 085 602  1 100% 
 1100  Atalgojums  869 666  869 665  1 100% 
 2000  Preces un pakalpojumi  1 144 158  995 800  148 358  87%
 B130  Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  36 000  34 822  1 178  97%
 6000  Sociālie pabalsti  36 000  34 822  1 178  97%
 B200  Kapitālie izdevumi  33 250  33 182  68  100%
 B210  Pamatkapitāla veidošana  33 250  33 182  68  100%
 05.00.00  Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana    
 P0  Resursi izdevumu segšanai  15 431  15 431  0 100% 
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  15 431  15 431  0 100% 
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  15 431  15 431  0 100% 
 B000  Izdevumi – kopā  15 431  14 809  622  96%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  15 431  14 809  622  96%
 B110  Kārtējie izdevumi  15 431  14 809  622  96%
 1000  Atlīdzība  10 031  9 631  400  96%
 1100  Atalgojums  8 086  7 757  329  96%
 2000  Preces un pakalpojumi  5 400  5 178  222  96%
 06.00.00  Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana    
 P0  Resursi izdevumu segšanai  59 370  59 370  0 100% 
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  59 370  59 370  0 100% 
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  59 370  59 370  0 100% 
 B000  Izdevumi – kopā  59 370  52 462  6 908  88%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  59 370  52 462  6 908  88%
 B110  Kārtējie izdevumi  59 370  52 462  6 908  88%
 1000  Atlīdzība  50 627  44 628  5 999  88%
 1100  Atalgojums  40 795  40 795  0 100% 
 2000  Preces un pakalpojumi  8 743  7 834  909  90%
 07.00.00  Valsts heraldikas komisijas darbības nodrošināšana    
 P0  Resursi izdevumu segšanai  15 266  15 266  0 100% 
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  15 266  15 266  0 100% 
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  15 266  15 266  0 100% 
 B000  Izdevumi – kopā  15 266  15 107  159  99%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  15 266  15 107  159  99%
 B110  Kārtējie izdevumi  15 266  15 107  159  99%
 1000  Atlīdzība  10 424  10 424  0 100% 
 1100  Atalgojums  8 400  8 400  0 100% 
 2000  Preces un pakalpojumi  4 842  4 683  159  97%
 99.00.00.  Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums    
 P0  Resursi izdevumu segšanai  50 000  50 000  0  100%
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  50 000  50 000  0  100%
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  50 000  50 000  0  100%
 B000  Izdevumi – kopā  50 000  50 000  0  100%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  50 000  50 000  0  100%
 B110  Kārtējie izdevumi  50 000  50 000  0  100%
 2000  Preces un pakalpojumi  50 000  50 000  0  100%