Toms Torims

Toms Torims

Valsts prezidenta ārštata padomnieks zinātnes jautājumos
toms.torims [at] president.lv

Latvijas Valsts prezidenta ārštata padomnieks zinātnes jautājumos Toms Torims kopš 2017. gada kā Rīgas Tehniskās universitātes profesors ir Eiropas Kodolpētījumu centra (CERN) zinātniskais līdzstrādnieks un Latvijas pārstāvis šajā organizācijā. Līdztekus profesora darbam un zinātnes diplomātijai T. Torims veic pētījumus jaunāko ražošanas tehnoloģiju jomā, īpašu uzmanību veltot daļiņu paātrinātāju pielietojumam medicīnā un industrijā. Viņam ir pieredze uzņēmējdarbībā, valsts pārvaldē, zinātnē un pētniecībā, kā arī starptautisko institūciju darbā. Prof. T. Torims ir vadījis virkni starptautisku pētniecības projektu un darbojies nozīmīgās zinātniskās sadarbības platformās. Brīvi runā piecās valodās.

Izglītība

2006 – inženierzinātņu doktora grāds, Rīgas Tehniskā universitāte

2003 – sociālo zinātņu maģistra grāds, Eiropas studijas, Latvijas Universitāte

2001 – maģistra grāds mašīnzinību tehnoloģijā, Rīgas Tehniskā universitāte

1999 – inženiera kvalifikācija, Rīgas Tehniskā universitāte

Valodu zināšanas

  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu
  • Franču
  • Itāļu

Profesionālā darbība

No 2017. gada – Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) zinātniskais līdzstrādnieks, Latvijas pārstāvis CERN

2022–2023 – Daugavpils Universitātes Padomes loceklis

2019–2023 – Latvijas Republikas Ārlietu ministra ārštata padomnieks zinātniskās sadarbības jautājumos

2017–2018 – Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministra padomnieks zinātnes jautājumos

No 2008. gada – Rīgas Tehniskās universitātēs pētnieks, mācībspēks un profesors

2005–2016 – Eiropas Komisijas ierēdnis, ES kuģošanas drošības inspektors Transporta un jūrlietu direktorātā

2003–2005 – Latvijas zvejas kuģu reģistrs, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvalde

1996–2003 – SIA “Rēdertehserviss” izpilddirektors

Apbalvojumi

2021 – Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks

2021 – Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts

2018 – Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts