Klaipēdas Universitātes Goda doktors

Klaipēdas Universitātes Goda doktors

2011.gada 11.februārī Valsts prezidents saņēma Klaipēdas Universitātes Goda doktora titulu. Valdis Zatlers ceremonijas laikā pateicās par izrādīto pagodinājumu, atzīmējot, ka tādā veidā Klaipēdas Universitāte apliecina augstāko cieņu Latvijas tautai. Valsts prezidents pozitīvi novērtēja augstskolas sadarbību ar Liepājas Universitāti, kas ir balstīta mūsu tautu kopīgajā vēsturē, kuršu mantojumā, valodā un brāļu tautas sajūtā. Abu valstu starpā ir jāizceļ sadarbība kultūras un izglītības projektos, kā arī studentu un pasniedzēju apmaiņas programmas. Savā uzrunā Valdis Zatlers arī pievērsās Baltijas un Ziemeļvalstu reģiona nākotnes redzējumam. Viņš uzsvēra, ka ir nepieciešams veidot patiesi konsolidētu Baltijas un Ziemeļvalstu reģionu, kas mums dotu lielāku ietekmi Eiropas Savienībā un NATO.

Rīgas Stradiņa universitātes Goda doktors

Rīgas Stradiņa universitātes Goda doktors

2010.gada 17. septembrī Rīgas Stradiņa universitātes senāta Svinīgajā sēdē Valsts prezidentam Valdim Zatleram par starptautiski nozīmīgu un ilggadīgu ieguldījumu inovatīvu, starptautiski atzītu metožu ieviešanā ortopēdijā un par ortopēdijas nozares darba organizēšanu Latvijā, kā arī par sociālo zinātņu un izglītības attīstības veicināšanu kopumā, esot Valsts prezidenta amatā tika piešķirts RSU goda doktora nosaukums. Piešķirot goda doktora nosaukuma jeb „Doctor Honoris Causa” RSU uzsver: „Valdis Zatlers Latvijas medicīnā ieņem vēsturisku vietu. Viņa vārds saistāms ar vairāku jaunu, līdz tam Latvijā nezināmu ārstniecības metožu ieviešanu. Viņš ir pirmais ārsts Latvijā, kurš izmantoja masīvus kaula transplantātus, veicot ceļa locītavas endoprotezēšanu. Savā darbā viņam vienmēr pieticis laika ne tikai daudzajiem pacientiem, bet arī darbam ar jaunajiem kolēģiem. Tādēļ vairāki atzīti Latvijas traumatologi-ortopēdi tieši Valdi Zatleru uzskata par savu skolotāju. Patriotiska, savas valsts vēsturi pārzinoša un par savu zemi atbildīga jaunā paaudze ir Valda Zatlera kā Valsts prezidenta vīzija un mērķis. Arī mūsu universitātes mācībspēki cenšas dot ko vairāk par šauri specializētām zināšanām. Un šajā darbā mūsu Valsts prezidenta un universitātes mērķi sakrīt.”

Latvijas Universitātes Goda biedrs

Latvijas Universitātes Goda biedrs

2009. gada 28. septembrī, Latvijas Universitātes 90. gadadienas Senāta svinīgajā sēdē Valsts prezidentam Valdim Zatleram tika piešķirts LU Goda biedra nosaukums. Saņemot šo goda nosaukumu, Valsts prezidents uzsvēra, ka cieņas un goda izrādīšana ir ļoti būtiska ikvienā sabiedrībā. „Izrādot kādam cieņu, mēs paklanāmies viņa priekšā, bet izrādot godu, mēs uzliekam arī pienākumu. Es godībā pateicos senatoriem par izrādīto godu un godprātīgi solos strādāt Latvijas Universitātes vārdā.”

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas aizbildnis

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas aizbildnis

2009.  gada 15. oktobrī Valsts prezidents Valdis Zatlers no Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas (EZMA) prezidenta Fēliksa Ungera rokām saņēma EZMA aizbildņa diplomu. Valsts prezidents piepulcējas Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas pašreizējiem septiņiem aizbildņiem. Tie ir Austrijas Republikas prezidents, Slovākijas prezidents, Spānijas karalis Huans Karloss I, Beļģijas kroņprincis Filips, Luksemburgas lielhercogs, Grieķijas prezidents un Slovēnijas prezidents. Saņemot EZMA aizbildņu titulu, šo Eiropas valstu galvas apliecinājuši savu apņemšanos atbalstīt savas valsts un Eiropas zinātni. EZMA aizbildne savas prezidentūras laikā bija Latvijas prezidente Vaira Vīķe–Freiberga, un savulaik EZMA aizbildņi (pavisam 40) bijuši tādi labi pazīstami politiķi un valstsvīri kā H.Kols, A. Gencs, V. Havels, Ž. Santērs un R. Prodi.

Jāņa Pāvila II Ļubļinas Katoļu universitātes Goda doktors

Jāņa Pāvila II Ļubļinas Katoļu universitātes Goda doktors

2009. gada 27. novembrī svinīgā ceremonijā Jāņa Pāvila II Ļubļinas Katoļu universitātē Valsts prezidentam Valdim Zatleram tika piešķirts goda doktora tituls. Par titula piešķiršanu vienbalsīgi nobalsoja visi Senāta pārstāvji, atzīstot, ka Valdis Zatlers ir izcils ārsts, sabiedriskais darbinieks, neatkarīgs politiķis un valsts vadītājs, kas rūpējas par saviem pilsoņiem un kas veicina Latvijas īpašo lomu Eiropas Savienības dalībvalstu vidū. Pateicoties universitātes vadībai par izrādīto godu, Valsts prezidents atzīmēja, „ka pieņemot šo Goda doktora grādu es pieņemu arī Ļubļinas Katoļu Universitātes augstākās cieņas apliecinājumu Latvijas tautai”.

Erevānas Valsts universitātes Goda doktors

Erevānas Valsts universitātes Goda doktors

Erevānas Valsts universitātes Goda doktora titulu Valdis Zatlers saņēma 2009. gada 10. decembrī. Savā uzrunā Valsts prezidents sacīja: „Jūsu vēlme mācīties, jūsu vērtības un apņēmība kalpot savai valstij – tas viss noteiks Armēnijas nākotni. Jūsu valsts nākotni nenoteiks tās lielums, ģeogrāfiskais izvietojums vai kaimiņi. Jūs būsiet tie, kas noteiksiet valsts nākotni. (..) Jūsu vērtības noteiks Armēnijas attīstību nākamajos gadu desmitos, un tieši jūs nodrošināsiet tuvākas attiecības starp Latviju un Armēniju, izmantojot plašās mūsdienu pasaules sniegtās izdevības.”

Kazahstānas Valsts pārvaldes akadēmijas Goda profesors

Kazahstānas Valsts pārvaldes akadēmijas Goda profesors

Kazahstānas Valsts pārvaldes akadēmijas Goda profesora titulu Valdis Zatlers saņēma savas vizītes laikā 2008. gada 3. oktobrī. Kazahstānas Valsts pārvaldes akadēmijā Valsts prezidents arī lasīja lekciju un vadīja diskusiju ar akadēmijas pasniedzējiem un studentiem, uzsverot zināšanu un informācijas brīvas pieejamības būtisko vietu un lomu jebkuras valsts attīstībā.  "Šajā akadēmijā tiek veidoti jūsu valsts nākošie vadītāji, kuri pārstāvēs Kazahstānu gan Austrumos, gan Rietumos. Informācijai un zināšanām ir liela nozīmē - nevajag baidīties no pasaules, ir jābūt atvērtiem un ir jābūt drošiem. Zināšanas dod iespēju justies kā saimniekiem savā valstī, nezaudējot savu identitāti, vērtības un tradīcijas," sacīja Latvijas Valsts prezidents.