Publikācijas datums:
Paredzamā līgumcena
Līdz EUR 9999.99
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
info@president.lv

Aicinām Jūs piedalīties Valsts prezidenta kancelejas rīkotajā tirgus izpētē – “Informācijas sistēmu drošības pārbaudes”.

Pielikumā - tehniskā specifikācija, pieteikums, finanšu piedāvājuma forma, pieredzes apliecinājuma forma.

Piedāvājumu iesniegšana: Lūdzam iesniegt piedāvājumus elektroniski līdz 2019. gada 1. novembrim plkst. 17.00, sūtot uz e-pastu: info@president.lv

Iesniedzot piedāvājumu, pretendentiem jāiesniedz aizpildīts un parakstīts pieteikums dalībai tirgus izpētē, aizpildīta finanšu piedāvājuma forma.