Publikācijas datums:
Paredzamā līgumcena
Līdz EUR 9999
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
info@president.lv
Kontakti

Oskars Putāns

oskars.putans [at] president.lv

Aicinām Jūsu piedalīties Valsts prezidenta kancelejas rīkotajā tirgus izpētē – “Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumi”.

Pielikumā - pieteikuma veidlapa, tehniskā specifikācija, finanšu piedāvājuma formu un pretendenta kvalifikācijas apliecinājuma forma.

Piedāvājumu iesniegšana: Lūdzam iesniegt piedāvājumus elektroniski līdz 2019. gada 4. oktobrim plkst. 17.00, sūtot uz e-pastu: info@president.lv

Iesniedzot piedāvājumu, pretendentiem jāiesniedz aizpildīts un parakstīts pieteikums dalībai tirgus izpētē, aizpildīta finanšu piedāvājuma forma, aizpildīta pretendenta kvalifikācijas apliecinājuma forma, kā arī sertifikāts, kas norādīts tehniskajā specifikācijā.

Tehniskajā specifikācijā - Darba uzdevuma pildīšanai piesiastītā personālā kvalifikācija (4.lpp), veikti labojumi (20.09.2019). 

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Valsts prezidenta kancelejas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieku iepirkumu jautājumos Oskaru Putānu, e-pasts: oskars.putans@president.lv, tālr. +371 67092144.