Izglītības programma Iespējamā misija

Izglītības programma "Iespējamā misija"

Paužot pārliecību, ka izglītība ir pamats, uz kā jāceļ stipra Latvija, Valsts prezidents Raimonds Vējonis kļuva par izglītības programmas “Iespējamā misija” patronu. 

Katru gadu Valsts prezidents tikās ar jaunajiem skolotājiem un “Iespējamās misijas” dibinātājiem, kā arī programmas atbalstītājiem, lai novērtētu viņu ieguldījumu Latvijas izglītības kvalitātes veicināšanā un attīstībā. 

“Lai izglītībā varētu notikt pārmaiņas, ir vajadzīgi līderi, kuriem ir vīzija, iniciatīva, atbilstoša augstākā izglītība un, galvenais, vēlme strādāt ar bērniem un jauniešiem. Izglītības programma “Iespējamā misija” ar katru jaunu iesaukumu veicina mūsu izglītības sistēmas dinamisku attīstību, jo dažādās Latvijas skolās ienāk jauni, radoši un enerģiski skolotāji,” uzsvēra Raimonds Vējonis.

2016. gada 5. oktobrī Valsts prezidents tikās ar izglītības programmas “Iespējamā misija” jauno iesaukumu, organizatoriem un programmas atbalstītājiem, savukārt novembrī Valsts prezidents piedalījās programmas rīkotajā akcijā “Iedvesmo mācīties” un vadīja mācību stundu par energoefektivitātes jautājumiem Ādažu vidusskolā.

Īsi pirms jaunā mācību gada sākuma, 2017. gada 30. augustā, Valsts prezidents tikās ar izglītības programmas “Iespējamā misija” jauno iesaukumu, organizatoriem un programmas atbalstītājiem. Tikšanās laikā viņš novērtēja programmas skolotāju un organizatoru ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā, kā arī novēlēja izturību jaunajā mācību gadā.

Valsts prezidents 2018. gada 1. februārī Rīgas pilī tikās ar izglītības programmas “Iespējamā misija” pārstāvjiem, atzinīgi novērtējot programmas komandas aktīvo līdzdalību Latvijas izglītības sistēmas stiprināšanā un attīstībā. Tikšanās laikā “Iespējamā misija” direktors Kārlis Andersons iepazīstināja Valsts prezidentu ar 2018. gadā plānotajām aktivitātēm, tai skaitā akcijas “Iedvesmo mācīties!” norisi, kā arī sniedza novērtējumu par programmas 10. sasaukuma dalībnieku līdz šim paveikto.

Savukārt 2018. gada 20. februārī Valsts prezidents piedalījās izglītības programmas “Iespējamā misija” akcijā “Iedvesmo mācīties!”, kā ietvaros kopā ar “Iespējamās misijas” skolotāju Mareku Dambīti Priekuļu vidusskolas 9. klašu skolēniem vadīja sociālo zinātņu mācību stundu par viltus ziņu lomu mūsdienu sabiedrībā.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis 2019. gada 5. martā Rīgas pilī piedalījās nodibinājuma “Iespējamā misija” skolu programmas “Dzīvei gatavs” atklāšanā. Programma gaitā dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti vieslekcijā vai uzņēmuma/iestādes apmeklējuma/ekskursijas laikā sniedza priekšstatu, kā viņa jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas. Uzrunājot klātesošos, Valsts prezidents atzīmēja: lai notiktu pārmaiņas, svarīgs ir kopdarbs un sadarbība starp izglītības iestādēm, pašvaldībām, ministriju un dažādu nozaru pārstāvjiem. Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir lielisks piemērs šādai sadarbībai un būs liels atbalsts gan skolotājiem, gan skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē.

Konkurss “Vēsture ap mums”

Atbalstot jauniešu interesi par Latvijas vēsturi, Valsts prezidents kopš 2016. gada katru gadu kā patrons piedalījās skolēnu pētniecisko un radošo darbu konkursa “Vēsture ap mums” noslēguma pasākumā, kur sveica konkursa laureātus.

Latvijas Televīzijas erudīcijas spēle “Gudrs, vēl gudrāks”

Turpinot atbalstīt Latvijas Televīzijas erudīcijas spēli “Gudrs, vēl gudrāks” un erudītākos Latvijas skolēnus, Valsts prezidents 2017. gada 21. aprīlī un 2018. gada 16. maijā aicināja spēles finālistus uz tikšanos un ekskursiju Rīgas pilī.

2019. gada 8. maijā Valsts prezidents tikās ar Latvijas Televīzijas veidotās erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” finālistiem, viņu skolotājiem, kā arī spēles organizatoriem Rīgas pilī.

Citi pasākumi

2017. gada 4. oktobrī Valsts prezidenta tikās ar starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekiem, lai novērtētu viņu veikumu, pārstāvot Latviju starptautiski.

2018. gada 29. augustā Valsts prezidents Raimonds Vējonis svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pedagogiem pasniedza Ata Kronvalda balvas, savukārt Latvijas labākajām skolām – ceļojošās Lielās pūces un Mazās pūces balvas. Pasākumā uzrunājot klātesošos, Valsts prezidents pateicās pedagogiem par viņu nozīmīgo darbu skolēnu izglītošanā.

Savukārt 2018. gada 18. oktobrī Valsts prezidents par izciliem sasniegumiem Rīgas pilī sveica starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu laureātus un viņu pedagogus, uzsverot, ka Latvijai ir vajadzīgi zinoši un izglītoti jaunieši, kuri veidos mūsu valsti nākamajā simtgadē.