Vaira Vīķe-Freiberga

LATVIJAS VALSTS PREZIDENTA

INAUGURĀCIJAS PASĀKUMI

2007. GADA 8. JŪLIJĀ

 

Žurnālistus, kuri vēlas atspoguļot Valsts prezidenta inaugurācijas dienas pasākumus, lūdzam pieteikt akreditāciju Preses dienestā pa e-pastu Lauris.Kupcs@president.lv vai tālr. 7092132; 7092124 līdz 7. jūlija plkst.12:00!

 

Akreditācijas karšu saņemšana 8. jūlijā gan no plkst. 9:00 Preses dienestā, gan arī iespējama, ierodoties konkrētajā pasākuma norises vietā.

 

RĪGĀ :

 

11:00 Ekumēniskais dievkalpojums Doma baznīcā

 

(Piedalās: Ev.Luteriskā baznīca, Romas Katoļu baznīca, Pareizticīgo baznīca, Baptistu draudžu savienība, Vecticībnieki)

LTV tiešraide

Foto, video iespēja, korespondentu klātbūtne

 

12:00 Valsts prezidenta zvērests Saeimā

LTV tiešraide

Foto, video iespēja, korespondentu klātbūtne

(darbojas Saeimas žurnālistu caurlaižu sistēma)

 

13:00 Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa

Foto, video iespēja, korespondentu klātbūtne

 

14:00 Ziedu nolikšana:

-pie Jāņa Čakstes kapavietas,

-piemiņas vietā Baltie krusti,

-pie Zigfrīda Annas Meierovica kapavietas

-pie pieminekļa Māte Latvija

Vainaga nolikšana pie Mūžīgās uguns

Foto, video iespēja, korespondentu klātbūtne

 

Akreditēto žurnālistu ierašanās Preses centrā pa dārza vārtiņiem līdz plkst. 14:40!

15:00 Valsts prezidenta pilnvaru pārņemšanas svinīgā ceremonija un svinīgā goda sardzes maiņa Pils laukumā pie Rīgas pils

LTV tiešraide

Foto, video iespēja, korespondentu klātbūtne

 

Turpinājumā: Valsts prezidenta Valda Zatlera un Prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas tikšanās

(Rīgas pils, Prezidenta darba kabinets)

Ierobežota foto, video iespēja tikšanās sākumā

 

JELGAVĀ :

 

18:15 Ziedu nolikšana pie pieminekļa Jānim Čakstem un tikšanās ar Jelgavas iedzīvotājiem

Foto, video iespēja, korespondentu klātbūtne

 

Akreditēto žurnālistu ierašanās līdz plkst. 18:30!

19:00 Valsts prezidenta Valda Zatlera un Lilitas Zatleres kundzes rīkota pieņemšana Jelgavas pilī

Foto, video iespēja, korespondentu klātbūtne

 

Ir ierobežotas transporta iespējas (mikroautobuss) uz Jelgavas pili un atpakaļ. Par vēlēšanos izmantot organizēto transportu jāinformē, piesakot akreditāciju. Izbraukšana plkst. 17:00 no Rīgas pils.

 

Žurnālistu darbs Jelgavas pilī:

 

-Foto, video iespēja un iespēja korespondentiem vērot viesu ierašanos no plkst. 18:00-18:50

- plkst. 19:00 Valsts prezidenta ierašanās – foto, video iespēja

- sasveicināšanās ar lūgtajiem viesiem – foto, video iespēja

~ plkst. 20:15 Valsts prezidenta uzruna – foto, video iespēja, korespondentu klātbūtne

Žurnālistu darba noslēgums, ~ plkst. 20:30 izbraukšana no Jelgavas pils uz Rīgu.