Egils Levits
Valsts prezidenta kanceleja

Valsts prezidenta kanceleja (turpmāk – Kanceleja) izsludina konkursu uz vakanto Kancelejas konsultanta amatu (uz nenoteiktu laiku).

Ja pretendentam ir vēlme:

 • sniegt atbalstu Valsts prezidenta padomnieka ekonomikas politikas jautājumos darba nodrošināšanai;
 • apkopot un analizēt informāciju un datus, sagatavot informatīvos materiālus, t. sk. par jautājumiem, kas saistīti ar valsts ekonomisko attīstību, uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un nodarbinātības veicināšanu, to praktiskajiem un stratēģiskajiem aspektiem, t. sk. publisko pārvaldi, sociālo, izglītības, kā arī reģionālo attīstību;
 • organizēt diskusijas, seminārus, konferences un citus pasākumus;
 • piedalīties dažādu dokumentu projektu sagatavošanā;

un ja pretendentam ir:

 • augstākā akadēmiskā izglītība sociālo vai humanitāro zinātņu jomā vai tai pielīdzināms izglītības līmenis;
 • vismaz 3 gadu darba pieredze pēdējos piecos gados ekonomikas jomā vai līdzvērtīgā jomā vai amatā;
 • izpratne par Latvijas Republikas Satversmē un likumos noteiktajām Valsts prezidenta funkcijām un ar to īstenošanu saistītajām jomām;
 • izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem un ekonomikas politikas jautājumiem, t. sk. par Eiropas Savienības un starptautiskās ekonomiskās politikas jautājumiem;
 • prasme savā darbā izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, lietvedības zināšanas, administratīvās un organizatoriskās prasmes;
 • pieredze publiskajā komunikācijā (pieredze interviju, runu, uzrunu un rakstu sagatavošanā) un pasākumu organizēšanā;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas zināšanas vismaz C1 līmenī un ļoti labas angļu valodas zināšanas dokumentu analīzei un izstrādei, sarakstei, dalībai sanāksmēs un sarunu vešanai;
 • vēlama pieredze informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos;
 • par priekšrocību uzskatīsim, ja papildus ļoti labām angļu valodas zināšanām būs vēl kādas oficiālās Eiropas Savienības valodas ļoti labas zināšanas gan mutvārdos, gan rakstos;

tad mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no EUR 1841.00 līdz EUR 2045.00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • atvaļinājuma pabalstu 50 % apmērā no mēnešalgas;
 • papildatvaļinājumu līdz 8 darba dienām atkarībā no darba izpildes novērtējuma;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām;
 • dinamisku darbu valsts pārvaldes iestādē;
 • mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • labus darba apstākļus un darba vietu Rīgas pilī, kas ir nozīmīgs Latvijas vēstures un kultūras mantojums (Rīga, Pils laukums 3).

Pretendentiem līdz 2022. gada 2. septembrim jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule dalībai konkursā uz vakanto amatu, minot arī praktiskus piemērus uzkrātajai darba pieredzei;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kur ietverta informācija, kas apliecina atbilstību atlases konkursa sludinājumā minētajām prasībām;
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopija.

Dokumenti jāiesniedz elektroniski, nosūtot tos vienā sūtījumā uz e-pasta adresi darbs@president.lv ar norādi “Pieteikums Kancelejas konsultanta amata konkursam”.

Tālrunis papildu informācijai: 67092117.

Informējam:

 • pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Valsts prezidenta kanceleja (Pils laukums 3, Rīga, LV-1900);
 • sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri būs iesnieguši prasībām atbilstošus dokumentus, kā arī būs atbilstoši izvirzītajām prasībām;
 • personāla atlase tiks organizēta divās kārtās, no kurām pirmajā kārtā tiks veikta iesniegto dokumentu izvērtēšana, otrajā kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz  interviju.