Egils Levits
skats uz preses konferences norisi

Valsts prezidenta kanceleja aicina mediju pārstāvjus līdz š. g. 21. decembrim pieteikties pastāvīgajai akreditācijai darbam Rīgas pilī 2023. gadā.

Mediju pārstāvjiem, kuri akreditējas pirmo reizi, jāiesniedz:

  • medija redakcijas vadītāja rakstisks iesniegums, kurā norādīta akreditācijas nepieciešamība un akreditējamie pārstāvji. Iesniegumu lūdzam adresēt Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra vadītājai Justīnei Deičmanei;
  • akreditējamo mediju pārstāvju portreta fotogrāfijas, kas uzņemtas pēdējā gada laikā, elektroniskā formātā lūgums sūtīt e-pastā prese@president.lv (JPG formāts, malu attiecība 3:4, minimālais faila izmērs 250 kb, faila nosaukums Vards-Uzvards-medijs.jpg).

Mediju pārstāvjiem, kuri akreditējas atkārtoti:

  • medija redakcijas vadītāja rakstisks iesniegums, kurā norādīta akreditācijas nepieciešamība un akreditējamie pārstāvji, kā arī jāapliecina, ka Valsts prezidenta kancelejas rīcībā esošā informācija joprojām ir aktuāla. Iesniegumu lūdzam adresēt Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra vadītājai Justīnei Deičmanei;
  • ja Valsts prezidenta kancelejā iepriekš iesniegtā portreta fotogrāfija ir novecojusi, lūdzam iesniegt pēdējā gada laikā uzņemtu fotogrāfiju. Fotogrāfiju lūgums sūtīt e-pastā prese@president.lv (JPG formāts, malu attiecība 3:4, minimālais faila izmērs 250 kb, faila nosaukums Vards-Uzvards-medijs.jpg).

Akreditācijas pieteikuma dokumentus var iesniegt:

  • elektroniski, sūtot e-pastā info@president.lv (dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu);
  • pa pastu: Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900 ar norādi “Pastāvīgā mediju akreditācija 2023. gadam”.

Pastāvīgā akreditācija tiek piešķirta tiem medijiem, kuru pārstāvētais uzņēmums ir reģistrēts kā masu informācijas līdzeklis un kuru ikdienas darbs ir saistīts ar Valsts prezidenta un Valsts prezidenta kancelejas darba atspoguļošanu.

Akreditācijas kārtība noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 870.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Valsts prezidenta kancelejas Mediju centru pa tālruni 67092123 vai e-pastā prese@president.lv.