Egils Levits
Andris Teikmanis: tiesības brīvi paust savus uzskatus nedrīkst radīt apdraudējumu sabiedrībai
18. decembrī Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Andris Teikmanis atsaucās domubiedru grupas “Latvijas brīvības alianse” aicinājumam un tikās ar tās pārstāvjiem Arnoldu Babri un Jāni Pļaviņu, lai uzklausītu viņu viedokli par valdības darbu un lēmumiem attiecībā uz COVID-19 izraisītās pandēmijas ierobežošanu Latvijā.

A. Babris un J. Pļaviņš pauda negatīvu attieksmi, līdzīgu uzskatiem, kas izskanēja š. g. 12. decembra norisēs 11. novembra krastmalā, par valdības lēmumiem attiecībā uz COVID-19 ierobežojumiem un par to, ka publiskajā telpā neizskanot pietiekoši daudz debašu, kurās piedalītos valsts augstākās amatpersonas un eksperti (imunologi, epidemiologi) un kurās izskanētu dažādi viedokļi par to, kā apturēt COVID-19 pandēmiju.

Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Andris Teikmanis norādīja, ka Latvijas valdības lēmumi ir sabiedrības interesēs. Tie ir balstīti atzītu un kompetentu medicīnas ekspertu, kuri bauda augstu sabiedrības uzticību, ieteikumos, kā arī augsta līmeņa starptautisku zinātnisko institūtu, piemēram, Roberta Koha institūta, norādījumos. “Ierobežojumi COVID-19 izplatības mazināšanai nav tikai Latvijas fenomens. Visā pasaulē valdības, ieklausoties ekspertos un zinātniskajos institūtos, izstrādā noteikumus par distancēšanos, publiski norišu apturēšanu, higiēnas prasībām u. c. epidemioloģiski svarīgiem aspektiem, lai samazinātu sabiedrības saslimstību ar COVID-19. Demokrātiskā valstī valdībai ir jārēķinās arī ar kritisku viedokļu paušanu par šādiem lēmumiem,” uzsvēra A. Teikmanis.

Tāpat Valsts prezidenta kancelejas vadītājs norādīja, ka “Latvijā ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver arī tiesības brīvi paust savus uzskatus. Tomēr šīs tiesības nedrīkst radīt apdraudējumu sabiedrībai, piemēram, kā tas notiek, apzināti izplatot dezinformāciju. Par to stingri iestājas arī Valsts prezidents, norādot, ka dezinformācijas izplatīšana un sabiedrības maldināšana ir nopietns drauds demokrātijai un ir jāatrod līdzekļi, lai to efektīvi ierobežotu”.