Egils Levits Iekšpolitika
Attālināts Saeimas darbs gan konstitucionāli, gan tehniski atbilst Satversmei
Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī sasauca otro konstitucionālo orgānu – Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru prezidenta, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas – vadības sēdi, lai pārrunātu turpmākās sadarbības principus un sēžu darba organizāciju.

Latvijas Valsts prezidenta un likumdošanas varu, izpildvaru un tiesu varu īstenojošo valsts konstitucionālo orgānu vadītāju pirmā kopsēde notika 2020. gada 23. martā, un tajā pieņemtie “Valsts konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā” sekmēja vienotu un pārdomātu valsts rīcību COVID-19 izraisītās ārkārtējās situācijas pārvarēšanai. Pirmā sēde apliecināja, ka šādas sēdes ir nepieciešamas, lai konstitucionālo orgānu vadītāji varētu apspriest vienotai valsts politikai aktuālus jautājumus un darīt zināmu savu kopīgo nostāju par iespējamiem risinājumiem.

Šodien notikušajā sēdē Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece informēja klātesošos par Saeimas prezidija pieņemto lēmumu turpināt parlamenta darbību attālinātā režīmā. Sēdē tika apstiprināts, ka Saeimas prezidijam ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums, izvērtējot aktuālo epidemioloģisko situāciju, attiecīgi organizēt Saeimas darbību, pieņemot tam nepieciešamos lēmumus. Attālināts Saeimas darbs gan konstitucionāli, gan tehniski atbilst Satversmei, vēlreiz uzsvēra sēdes dalībnieki.

Sēdē tika pārrunāti sagatavošanās darbi Latvijas Republikas Satversmes simtgades svinībām 2022. gadā, vienojoties veidot institūciju kopīgu sadarbību pie Satversmes teksta iedzīvināšanas sabiedrībā, īpaši jauniešu auditorijās. Tika uzsvērts, ka jāsniedz iespēja Satversmes simtgadi piedzīvot ne tikai Rīgas, bet dažādu reģionu iedzīvotājiem. Valsts prezidents, atzinīgi novērtējot valsts simtgades kopīgo programmu, uzsvēra, ka “bija būtiski Latvijas dibināšanai pievērst pastiprinātu uzmanību, jo tas sabiedrībā palīdzēja iedziļināt izpratni par valsts vēsturiskajiem procesiem un jēgu, nostiprinot valsts apziņu. Satversme iekļauj katra iedzīvotāja dzīvi, tāpēc ir būtiski veicināt iedzīvotāju dziļāku izpratni par valsts pamatlikumu”.

Valsts prezidents sēdē izteica pateicību Satversmes tiesas priekšsēdētājai Inetai Ziemelei par konstruktīvo un izcilo darbību tiesas vadībā ar vēlējumu turpināt aktīvus kontaktus ar Latviju arī kā Eiropas Savienības tiesas tiesnesei.

Sēdes dalībnieki vienojās, ka konstitucionālo orgānu vadītāju sanāksmes tiks sasauktas pēc vajadzības, bet vismaz divas reizes gadā, izvirzot izskatīšanai uzlabojamus kopējus valsts konstitucionālos jautājumus, kas sniedzas pāri viena varas atzara tiešajiem jautājumiem.

Ar Valsts prezidentu šodien tikās Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre Evika Siliņa, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

30.09.2020. Valsts prezidents Egils Levits, iedibinot valsts konstitucionālo orgānu vadītāju kopsēdes tradīciju, tiekas ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci, Ministru prezidenta parlamentāro sekretāri Eviku Siliņu, Satversmes tiesas priekšsēdētāju Ine