Andris Bērziņš
Ceturtdien, 12.septembrī, Bērnu slimnīcas Saulainu dienu bibliotēkā akciju ''Meklējam sirdsmāsiņu'' atklāja tās patronese, Valsts prezidenta kundze Dace Seisuma. Akcijas laikā ar Rietumu Bankas labdarības fonda (RBLF) un laikraksta ''Diena'' atbalstu vairāku mēnešu garumā tiks noskaidrotas 22 Latvijas slimnīcu sirsnīgākās un atsaucīgākās bērnu māsas.

 

Akcijas noslēgumā RBLF 30 bērnu māsas apbalvos ar naudas prēmijām.  Šogad akcijā iesaistījies arī uzņēmums SIA ''Rimi Latvia'', aicinot balsotājus būt aktīviem.

 

Akcija norisināsies no 12.septembra līdz 12.decembrim, un šajā laika posmā ikviens varēs nobalsot par savu sirdsmāsiņu 22 Latvijas slimnīcu nodaļās, kur izvietoti informatīvie plakāti, pieteikuma anketas un balsošanas kastītes. Nobalsot par savu sirdsmāsiņu var arī, aizpildot anketu portālā www.diena.lv/sirdsmasina, kur ievietoti bērnu māsiņu profili, kuras piedalās akcijā.

 

Akcijā piedalās bērnu māsas no Alūksnes slimnīcas, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības, Bauskas slimnīcas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS), Cēsu klīnikas, Daugavpils reģionālās slimnīcas, Dobeles un apkārtnes slimnīcas, Jelgavas pilsētas slimnīcas, Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas, Jūrmalas slimnīcas, Kuldīgas slimnīcas, Liepājas reģionālās slimnīcas, Madonas slimnīcas, Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari", Ogres rajona slimnīcas, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, Rēzeknes slimnīcas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu dzirdes centra nodaļas, Rīgas Dzemdību nama, Tukuma slimnīcas, Vidzemes slimnīcas un Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcas.

 

Akcijas noslēgumā 30 bērnu māsas tiks apbalvotas ar RBLF naudas prēmijām un saņems atzinības rakstus no akcijas "Meklējam sirdsmāsiņu" patroneses - Valsts prezidenta kundzes Daces Seisumas.

 

Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna: "Katrs, kurš kādreiz uzturējies slimnīcā, zina, cik nenovērtējams ir medmāsas darbs, īpaši bērnu medmāsu darbs. Nav viegli ikdienā saskarties ar bērniem, kuriem sāp un kuriem ir vajadzīga palīdzība, un vienlaikus mierināt arī satrauktos vecākus. Mūsu mērķis, jau ceturto reizi organizējot šo akciju, ir ne tikai pievērst gan valsts pārvaldes, gan sabiedrības uzmanību šīs profesijas nozīmīgumam, bet vismaz nedaudz pateikties tiem simtiem bērnu māsiņu, kas katru dienu rūpējas par mūsu bērniem. Tādēļ arī šogad mēs ar prieku atsākam Sirdsmāsiņu akciju, lai izteiktu atzinību par rūpīgu, iejūtīgu, laipnu un izcilu darbu māsiņām, ar kurām varam lepoties."

 

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja Anda Čakša: "Akcijas ietvaros ir būtiski aktualizēt māsas profesijas nozīmi šodien. Māsu profesijai attīstoties, tā ir izveidojusies par skaitliski nozīmīgu profesionāļu grupu veselības aprūpes nozarē. Tā ir atsevišķa profesija, kas aprūpes jomā darbojas neatkarīgi, kvalificēti un ir līdztiesīgs partneris ārstniecības komandā. Māsu profesionalitāte izpaužas galveno uzmanību koncentrējot uz pacientu/ģimeni vai sabiedrību, nodrošinot kvalitatīvu aprūpi, nepārtrauktu sevis un citu pilnveidošanu, kā arī uzturot un veicinot sadarbības garu praktiskajā jomā. Katra pacienta paldies ir māsu darba augstākais novērtējums, tādēļ Bērnu slimnīca iesaistās akcijā "Meklējam sirdsmāsiņu"."

 

Veselības ministre Ingrīda Circene: "Māsas profesija balstās uz entuziasmu, vēlēšanos palīdzēt, sirds un roku siltumu, lai ar savu pašaizliedzīgo darbu un atbalstu palīdzētu cilvēkiem viņu grūtajos brīžos. Bērnu māsiņas darbā ieliek lielu daļu no savas sirds, jo mazajiem pacientiem nepieciešamas īpašas rūpes, sirsnība un gādība, lai ikviens no viņiem ātrāk izveseļotos. Pateiksim paldies visām sirdsmāsiņām - labajām, iejūtīgajām un zinošajām!"

 

Akcijas ''Meklējam sirdsmāsiņu'' patronese Dace Seisuma: "Darbā ar bērniem iejūtība ir viena no būtiskākajām īpašībām. Sevišķi nozīmīgi tas ir bērnu māsiņām - slimnīcas darbiniekiem, kuriem veidojas viena no ciešākajām uzticības saiknēm ar mazajiem slimniekiem un viņu vecākiem. Ģimenes ar bērniem, kurām diemžēl nācies nonākt slimnīcā, visvairāk novērtē iejūtīgu, nesavtīgu un pašaizliedzīgu medicīnas māsu darbu un sirsnīgu attieksmi gan pret bērnu, gan arī tajā brīdī, iespējams, ļoti apjukušajiem un satrauktajiem vecākiem. Tādēļ vēlos teikt paldies visām Latvijas bērnu māsiņām par viņu mīļumu, iejūtību, pacietību, spēju uzklausīt un atbildēt, kā arī vienlaicīgi profesionāli veikt savus tiešos pienākumus."

 

Laikraksta "Diena" redaktors Gatis Madžiņš: "Laikraksts Diena jau ceturto reizi iesaistās akcijā "Meklējam sirdsmāsiņu", lai informētu sabiedrību par bērnu māsu darbu. Mediju telpā jautājumos, kas saistīti ar veselības aprūpi, bieži vien priekšplānā izvirzās materiālas lietas, mazāk tiek izcelta pašaizliedzība, sirsnīgs rūpes, sirds darbs, bez kā nav iedomājams medicīnas darbinieku, un it īpaši bērnu māsiņu, ikdiena. Akcijā "Meklējam sirdsmāsiņu" mums ir prieks un gods, ka sabiedrības pateicību un atzinību bērnu māsas saņem arī ar ''Dienas'' starpniecību."

 

SIA "Rimi Latvia" vecākā sabiedriskā speciāliste Laura Podskočija: "Mēs vēlamies padarīt katru dienu mazliet vieglāku Latvijai, tās cilvēkiem. Bērni ir mūsu nākotne. Nav ilgtspējīgāka ieguldījuma par iespēju pasniegt roku mazajam ķiparam, lai viņš augtu liels, stiprs un iedvesmas pilns. Palīdzīgu roku mēs vakaram bērniem sniegt ikviens, taču situācijās, kad jāatrodas slimnīcā, vistuvākais cilvēks ir tieši bērnu māsiņas. Viņas katru mīļu brīdi rūpējas par bērnu labklājību un veiksmīgu atveseļošanos, kā arī uzmundrina, iepriecina un rada īstus prieka mirkļus mazajiem pacientiem. Atbalstot šo projektu "Meklējam sirdsmāsiņu", mēs vēlamies uzsvērt māsiņu vārdos neaprakstāmo ieguldījumu pacientu atveseļošanās periodā - ne tikai viņu ikdienas darbs, bet arī smaids un labie vārdi, kas tik ļoti nepieciešami gan mazajiem ķipariem, gan viņu ģimenēm. Aicinām balsot par sirsnīgākajām un atsaucīgākajām sirdsmāsiņām, kas ikdienas rūpējas un brīžiem dara pat neiespējamo, lai mazais pacients justos labi un pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties savās mājās pie mīļajiem cilvēkiem."

 

Akcijas "Meklējam sirdsmāsiņu" mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību bērnu māsu darbam, celt bērnu māsas profesijas prestižu, uzsverot, ka no māsu darba ir atkarīga pacienta aprūpe un sekmīgs atveseļošanās process.

 

Akcija "Meklējam sirdsmāsiņu" norisinās jau ceturto reizi, 2008. un 2012. gadā tika noteiktas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas atsaucīgākās bērnu māsiņas, bet 2009. gadā - Latvijas reģionālo slimnīcu sirdsmāsiņas.

 

Akcijas iniciators un galvenais atbalstītājs ir Rietumu Bankas labdarības fonds, šogad akcijā iesaistījies arī uzņēmums SIA "Rimi Latvia", kurš aicina būt aktīviem un balsot par bērnu māsiņām. Akcijas noslēgumā balsotājiem tiks izlozētas 20 īpašās Rimi balvas. Informatīvi akciju atbalsta laikraksts "Diena".