Egils Levits
30.08.2022. Valsts prezidents Egils Levits piedalās un uzrunā klātesošos administratīvās justīcijas simtgades noslēguma konferencē "Vērtības un racionalitāte: to robežas sabiedrībā un tiesas spriešanā".

30. augustā administratīvās justīcijas simtgades noslēguma konferencē “Vērtības un racionalitāte: to robežas sabiedrībā un tiesas spriešanā” Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits norādīja, ka “administratīvajai tiesai ir svarīga loma valsts eksistences nodrošināšanā jeb valstiskuma stiprināšanā”.

“Tiesiska valsts balstās uz administratīvo tiesu, tāpēc administratīvo tiesu tiesnešiem jo sevišķi ir jāpiemīt valstiskai domāšanai,” kā vienu no vērtībām, kam jāpiemīt tiesnešiem, izcēla Valsts prezidents. “Mēs esam demokrātiska sabiedrība, un visas sabiedrības labā ir nepieciešama tiesnešu pozitīva nostāja par savu valsti,” turpināja E. Levits.

Savā runā E. Levits arī uzsvēra, ka gan administratīvo tiesu, gan Satversmes tiesas uzdevums ir atrisināt konfliktus, kas radušies vērtību sadursmes rezultātā. Tāpat Valsts prezidents norādīja, ka vērtību izpratnes ziņā demokrātijā visi cilvēki ir vienlīdzīgi: “Iedzīvotāji ikdienā interpretē vērtības daudz reižu vairāk nekā tiesa, tāpēc sabiedrībai ir īpaša loma vērtību definēšanā un to hierarhijas noteikšanā. Sabiedrība ir īstais vērtību avots.”

Tāpat Valsts prezidents atgādināja par vēsturiski radušos nepieciešamību vērtības formalizēt un tiesiskot, ierakstot tās likumos vai konstitūcijās, “lai sabiedrība un valsts nesašķīstu dažādās vērtību grupās”. Latvijas iedzīvotāju kopējās vērtības kopš 2014. gada ir ietvertas Latvijas Republikas Satversmes ievadā un ir pamats likumdevēja, valdības, valsts iestāžu un tiesu darbam.

30.08.2022. Valsts prezidents Egils Levits piedalās un uzrunā klātesošos administratīvās justīcijas simtgades noslēguma konferencē