Andris Bērziņš
Šodien, 8.decembrī, Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar Lielās Talkas organizatoriem un atbalstītājiem, lai kopīgi pārrunātu līdzšinējo veikumu Latvijas vides sakārtošanā un gaidāmās talkas, kas notiks 2015.gada 25.aprīlī, norises pasākumus.