Valdis Zatlers
Valsts prezidents Valdis Zatlers šodien tikās ar Koknesē  veidotā projekta „Likteņdārzs” organizatoriem un atbalstītājiem.  Viņš ir arī šī projekta patrons. Tikšanās laikā „Kokneses fonda” pārstāvji informēja par 2010. gadā padarītajiem darbiem un šāgada plānotajām aktivitātēm.

  

Īpašs paldies tika teikts Valsts meža dienestam, Latvijas Valsts mežiem, jaunsardzei, skautiem, gaidām un Valsts izglītības un satura centram par sniegto atbalstu. Tā kā krīzes laikā ir samazinājies ziedojumu apjoms, Valsts prezidents ar tikšanās dalībniekiem pārrunāja dažādas ziedošanas kampaņu idejas, kā arī iespējas piesaistīt pašvaldības pārstāvjus, ceļu būves uzņēmumus projekta tālākā attīstības gaitā.