Egils Levits Lielā Talka
Valsts prezidents Egils Levits nodod Laimes koku Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas vadītājai Agnijai Jansonei

Ar diskusiju “Zaļa un cilvēkam veselīga pilsētvide” Rīgas pilī tika iezīmēta Pasaules talka jeb World Cleanup Day, kas šogad notiks 18. septembrī. Pasākuma laikā, kurā piedalījās arī Valsts prezidents Egils Levits, dalībnieki runāja par to, kā veicināt zaļāku un cilvēkiem veselīgāku pilsētvidi un kā cilvēki paši var mainīt vidi sev apkārt. Pasākuma laikā tika pieteikta otrā Laimes koku parka atklāšana, kas notiks 18. septembrī Pasaules talkas ietvaros Jelgavā.

Sagaidot Pasaules talku, Lielās Talkas organizatori aicina sākt gatavoties lielajam pasaules notikumam, kas apvienos 180 valstis, uzņemties atbildību par savas pilsētvides uzturēšanu un savu ikdienas ieradumu maiņu. Diskusijas “Zaļa un cilvēkam veselīga pilsētvide” laikā, kuru vadīja Aiva Rozenberga, Valsts prezidenta padomniece un Latvijas Ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece, tās dalībnieki – Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, AS “Latvijas valsts meži” Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs, “Mežpils alus” Mārketinga vadītāja Evita Dadzīte un Lielās Talkas pārstāve Grieķijā Dzintra Liepa apsprieda veidus, kā pašiem iedzīvotājiem sekmēt zaļāku un veselīgāku ikdienu savās mājās un pilsētās. Pasākums tika atklāts ar arhitekta un antropologa Matīsa Šteinerta lekciju “Sabiedrības tiesības mainīties, mainot vidi sev apkārt”, kam sekoja Latvijas Ārstu biedrības prezidentes Ilzes Aizsilnieces lekcija “Domas, emocijas, veselums”.

“Šogad Pasaules talkas ietvaros pievēršamies zaļas un veselīgas pilsētvides veidošanai. Tāpēc neatkarīgi no tā, cik liela ir pilsēta, kurā dzīvojam, ir īpaši svarīgi apzināties savas tiesības to padarīt labāku. Tiesības, pirmām kārtām, veidot savu dzīvi tajā laimīgāku, veselīgāku un zaļāku ar katru nākamo iestādīto Laimes koku. Mēs varam mainīt savu apkārtni – visi kopā un katrs atsevišķi!” - aicina Pasaules talkas organizatore Latvijā, Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.

Svinīgas ceremonijas laikā Valsts prezidents Egils Levits pasniedza ozola koka stādu Agnijai Jansonei, Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas vadītājai, lūdzot to iestādīt Laimes koka parka atklāšanā Jelgavā 18. septembrī. Latvijas Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra: “Latvija Pasaules Talkas kustībā ir ienesusi brīnišķīgu ideju – veidot Laimes koku parkus. Laimes koki rāda, kādai vajadzētu būt pasaulei - zaļai ne tikai krāsas nozīmē, bet arī sociālā aspektā, visiem kopā veidojot mūsu nākotni. Sveicu visus jelgavniekus ar to, ka tur taps otrais Laimes koku parks un vēlu, lai jūs, to apmeklējot, vienmēr atcerētos šo ideju, ka mums ir jādzīvo zaļā pasaulē. Tā kā talkas dienā es būšu ceļā uz ANO Ģenerālo asambleju, kur tiks runāts par pasaules klimata jautājumiem, es lūdzu Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas vadītāju Agniju Jansoni manā vietā iestādīt šo Laimes koku Jelgavā, jo skauti un gaidas ir viena no tām jaunatnes organizācijām Latvijā, kas rāda priekšzīmi, kā mūsu jauniešiem, kā mūsu cilvēkiem vajadzētu piedalīties pilsoniskajā sabiedrībā.”

Agnija Jansone, saņemot ozola stādu, izteica prieku, ka varēs šo Laimes koku stādīt savā dzimtajā Jelgavas pilsētā “kā simbolu ikdienas brīvprātīgajam darbam, katru dienu strādājot ar bērniem Latvijas labā.”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, savukārt, sacīja: “Šobrīd pilsētu radītais siltumnīcefekta gāzu piesārņojums sastāda aptuveni 80% no kopējā emisiju apjoma, tādēļ kopīgiem spēkiem jātiecas mazināt šo augsto rādītāju. Pilsētvides apzaļumošana un koku stādīšana ir viens, visnotaļ iedarbīgs veids, kā piesaistīt emisijas un gādāt par gaisa kvalitāti ilgtermiņā, turklāt tas sevī ietver arī stratēģisku plānu nodrošināt iedzīvotājiem labvēlīgu vidi, ņemot vērā, ka laikapstākļi arī Latvijā kļūst arvien ekstrēmāki. Piemēram, koki pilsētvidē sniedz paēnu vasaras tveicē un palīdz daudz sekmīgāk novirzīt lietusūdeņus spēcīgu lietavu laikā, tādēļ ikviens jauns stāds, ikviena šāda akcija ir liels solis pretī zaļākas un cilvēkam draudzīgas nākotnes veidošanā.”

Diskusijas laikā AS “Latvijas valsts meži” Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs uzsvēra, ka Latvijā turpina pieaugt gan meža platība, gan koksnes daudzums, un meži tiek stādīti vairāk. Runājot par pilsētvidi, T. Kotovičs aicināja “ne vien stādīt jaunus parkus, bet arī atjaunot vecos. Koks, paliekot vecs, kļūst bīstams un ir svarīgi stādīt veco, bīstamo koku vietā jaunus, kuri arī daudz ātrāk spēs piesaistīt oglekli un sekmēs veselīgāku un tīrāku gaisu pilsētā, neizraisot bīstamas situācijas. Tāpēc aicinu katru ģimeni gan iestādīt savu Laimes koku, gan to arī kopt nākamajām paaudzēm.”

Jelgavā 18. septembrī tiks atklāts otrais Laimes koku parks, un pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš tiešsaistes diskusijā sacīja, ka “parku veidošanai un atjaunošanai pilsētā ir divi mērķi - CO2 izmešu samazināšana un pilsētas vides veidošana, kas sekmētu iedzīvotāju labsajūtu un labklājību. Esam priecīgi turpināt Laimes koku parku tradīciju, un šī gada Pasaules talkas ietvaros atklāt arī Jelgavā Laimes koku parku Pasta salā. Lai veidojas krāšņa pilsēta un Latvija!”

“Mežpils alus” mārketinga vadītāja Evita Dadzīte atzīmēja, ka Lielā Talka ir lieliska platforma tam, lai katrs cilvēks varētu pielikt savu roku dabas un apkārtējās vides atjaunošanā. “Mums kā uzņēmējiem ir jābūt virzītājspēkam, kas gan sekmē aprites ekonomikas ieviešanu savā uzņēmējdarbībā, gan arī izglīto par tās principiem savus darbiniekus, veicinot kopīgās sabiedriskās domas veidošanos.” Uzsverot Lielās Talkas kustības pārrobežu ietekmi un diasporas aktīvo iesaisti, diskusijā ar savu talku organizēšanas pieredzi un projektu “Trīs minūtes mīlestības videi” padalījās Lielās Talkas pārstāve Grieķijā, Dzintra Liepa, uzsverot, ko diaspora var darīt mītnes zemes sabiedrības izglītošanā un talku organizēšanas prasmju tālāk nodošanā.

Laimes koku stādīšana kā Latvijas līdzdalības forma Pasaules talkā izvēlēta tādēļ, ka kokiem ir būtiska loma planētas klimata līdzsvara uzturēšanā un cilvēkam veselīgu dzīves apstākļu nodrošināšanā un Latvija ar savām dižkoku tradīcijām rāda piemēru, ka koku var ne tikai iestādīt, bet rūpes par to var kļūt par ilgtspējības un labas dzīves simbolu gan katram individuālai, gan dzimtai un visai sabiedrībai kopumā.

 

Laimes koku karte, piesaki savu dalību šeit: https://talkas.lv/laimes-koki/

Tiekamies Pasaules talkā 18. septembrī! Visi kopā un katrs atsevišķi!

 

Papildu informācija:

Jana Kralliša

“Lielās Talkas” sabiedrisko attiecību konsultante

mob.26462844

e-pasts: jana.krallisa@onecom-latvia.com

Foto
Video