Egils Levits
Konkurss skolēniem – iztēlojies sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavo uzrunu Latvijas 101. dzimšanas dienā!
Valsts prezidenta kanceleja aicina Latvijas un diasporu vispārizglītojošo, speciālo un profesionālo izglītības iestāžu 5.–12. klašu skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā – iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot uzrunu par tematu “Mūsdienu varonības tēli Latvijā”.

Kas ir varonība un kas raksturo varoni? Ko mūsdienās – demokrātiskā, neatkarīgā un tiesiskā valstī – mēs saprotam ar jēdzienu ‘varonība’? Konkursa mērķis ir veicināt jaunās paaudzes kritisko domāšanu, pilsonisko apziņu, izpratni par vienlīdzību sabiedrībā un patriotiskumu, vienlaikus arī interesi par Latvijas valstiskumu un Valsts prezidenta institūciju.

Valsts prezidenta kanceleja aicina skolu jaunatni rūpīgi pārdomāt tematu “Mūsdienu varonības tēli Latvijā”, iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot uzrunu vai nu rakstiskā formātā (apjoms ne vairāk kā 500 vārdu), vai videoformātā (ilgums līdz 3 minūtēm), ko veiksmes gadījumā būs iespēja nolasīt vai atskaņot Valsts prezidenta rīkotajā Latvijas 101. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī š. g. 18. novembrī.

Pieteikšanās termiņš konkursam ir 2019. gada 13. oktobris. Uzruna jāiesniedz elektroniski kopā ar aizpildītu pieteikuma veidlapu, to nosūtot e-pastā konkurss[at]president.lv.

Konkurss noris trīs apakšgrupās – 5.–6. klašu, 7.–9. klašu un 10.–12. klašu skolēniem. Konkursa labāko darbu autori pirms Latvijas 101. dzimšanas dienas tiks aicināti tikties ar Valsts prezidentu Egilu Levitu Rīgas pilī, lai noskaidrotu katras apakšgrupas trīs labāko darbu autorus. Savukārt katras apakšgrupas 1. vietas ieguvējam būs iespēja uzstāties ar savu uzrunu Valsts prezidenta rīkotajā Latvijas 101. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī š. g. 18. novembrī. Labāko darbu autori publiski tiks paziņoti līdz 2019. gada 4. novembrim Valsts prezidenta mājaslapā www.president.lv. Valsts prezidenta kanceleja aicina skolēnus, skolotājus un vecākus rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu, kas pieejams šeit: https://ej.uz/konkurss_varoniba.