Egils Levits
Latvijas Organiskās sintēzes institūts pasniedz Valsts prezidentam S. Hillera medaļu
29. jūnijā Valsts prezidents Egils Levits Latvijas Organiskās sintēzes institūta (LOSI) apmeklējuma laikā saņēma Solomona Hillera medaļu – apbalvojumu, ko LOSI Zinātniskā padome kopš 1990. gada piešķir par sasniegumiem zinātnē vai ieguldījumu zinātnes attīstībā.

Padome piešķīra E. Levitam medaļu, jo Valsts prezidents par vienu no savas darbības prioritātēm ir izvirzījis atbalstu zinātnes attīstībai, kā arī viņš aktīvi iesaistās diskusijās par augstskolu pārvaldības reformu.

Turpinot Latvijas Organiskās sintēzes institūta apmeklējumu, Valsts prezidents apskatīs LOSI laboratorijas – Liela apjoma sintēzes laboratoriju, Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratoriju, Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratoriju un Fizikāli organiskās ķīmijas laboratoriju, kā arī pārrunās ar LOSI administrāciju un Zinātnes padomes vadību zinātnes neatkarīgo institūciju vietu Latvijas zinātnes sistēmā, atbalstu Latvijas izcilākajiem zinātniekiem, Covid-19 valsts pētījuma programmu un zinātnes finansējuma sistēmu Latvijā.

 

Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Latvijas Organiskās sintēzes institūtā

Augsti cienījamie zinātnieki!

Organiskās sintēzes institūta saime!

Jūtos ļoti pagodināts šodien savām acīm redzēt to, kā cilvēces jaunākie atklājumi un zināšanas pārtop sabiedrībai Latvijā un visā pasaulē nepieciešamos produktos. Jūs esat Latvijas zinātniskā elite, un institūtā radītās inovācijas organiskās sintēzes jomā šobrīd mums ir vajadzīgākas nekā jebkad agrāk.

Pasauli ir satricinājusi un, iespējams, uz visiem laikiem mainījusi Covid-19 krīze. Pasaule būs citādāka pēc šīs krīzes. Mums ir izdevies pārvarēt pirmās grūtības un tagad, šajā vasarā, būt labākā situācijā nekā lielā daļā citu valstu, jo rīkojāmies atbilstoši zinātnieku ieteikumiem. Nepaļāvāmies nedz panikai, nedz arī ignorancei, bet tieši zinātnieku ieteikumiem, un, kā redzams, rezultāts ir tāds, ka zinātnei ir jātic. Tomēr vīruss vēl nav uzvarēts, un mēs, Latvijas sabiedrība, arī turpmāk paļausimies uz mūsu zinātniekiem.

Kopā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, Cietvielu fizikas institūtu, Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti Latvijas Organiskās sintēzes institūts ir iesniedzis Valsts pētījumu programmas projekta pieteikumu “Jauni ārstniecības un profilakses līdzekļi koronavīrusu un to izraisīto infekciju seku mazināšanai”. Ja pieteikums tiks atbalstīts, projekta laikā tiks izveidota unikāla testēšanas platforma jaunu un pārprofilētu zāļu vielu efektivitātes novērtēšanai pret SARS-CoV-2 vīrusu. Šādi risinājumi mums Latvijā, bet arī visā pasaulē šobrīd ir ļoti vajadzīgi, un es ceru, ka izdosies rast atbalstu šim un citiem sabiedrībai tik vajadzīgiem pētījumiem.

Dārgie draugi, kolēģi!

Darbs zinātnē nav viegls. Kaut plašākai publikai bieži ir redzami spoži rezultāti, pārsteidzošas inovācijas, aiz tā slēpjas garas darba stundas, dienas un gadi rūpīga un nogurdinoša darba, bieži – bez rezultāta, it sevišķi fundamentālajā zinātnē. Mēs nezinām, kas no tā iznāks, bet bieži iznāk kaut kas ļoti jēdzīgs, kaut kas revolucionārs, kaut kas inovatīvs. Tādēļ es gribu izmantot šo izdevību uzsvērt arī fundamentālās zinātnes nozīmi tās vispārīgā popularizēšanā un zinātnes politikā. Jūsu darbs, godātie Latvijas Organiskās sintēzes institūta pārstāvji, tiek pamanīts un augsti novērtēts! Par jums tiek domāts, par jums tiek runāts, uzverot jūsu sasniegumus, panākumus un pašaizliedzīgo darbu, un no savas puses es darīšu visu iespējamo, lai atbalstītu finansējuma palielinājumu zinātnei, jo tas ir mūsu nākotnes jautājums. Jūsu panākumi ir visas mūsu valsts panākumi. Tie ne tikai ceļ valsts prestižu, bet arī dod nopietnu ieguldījumu mūsu valsts ekonomikai. Mēs vēlamies dzīvot zināšanu sabiedrībā, faktiski mums nav citas alternatīvas, mēs vēlamies dzīvot pārticībā un vēlamies panākt to ar jūsu un citu izcilu zinātnieku palīdzību.

Raksturīgs piemērs gadiem ilgam darbam un spožam rezultātam ir nesen izstrādātais zāļvielas kandidāts sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai. Tas varēs glābt dzīvības. Pagājušajā gadā pētījums noslēdzās ar iedvesmojošu rezultātu. Tagad ar nepacietību varam gaidīt ziņas par pirmā zāļvielas kandidāta tālāko attīstību.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts ir zīmols Eiropas līmenī. Jūsu darbs tiek augsti novērtēts starptautiski. Latvijas Organiskās sintēzes institūta panākumi Eiropas Komisijas ietvarprogrammu projektos un sadarbībā gan ar pašmāju, gan ārvalstu industrijas pārstāvjiem parāda jūsu konkurētspēju, izdomu un pētījumu aktualitāti Eiropā un pasaules līmenī.

Šodien es ar pateicību un dziļu cieņu pateicos jums par jūsu darbu valsts labā! Zinātne ir viena no valsts un manas prezidentūras prioritātēm. Mēs augsti novērtējam jūsu devumu sabiedrībai un mūsu kopējai nākotnei.

Novēlu arī turpmāk radošus panākumus, dižus atklājumus un, protams, zinātnisku izcilību!

 

29.06.2020. Valsts prezidents Egils Levits apmeklē Latvijas Organiskās sintēzes institūtu