Egils Levits
Latvijas valstiskuma nepārtrauktības apliecinājumam 75 gadi

Valsts prezidenta Egila Levita sveiciens nacionālās pretošanās kustības piemiņai.

Pirms septiņdesmit pieciem gadiem – 1944. gada 8. septembrī – Saeimas priekšsēdētājs Pauls Kalniņš uzņēmās Valsts prezidenta vietas izpildīšanu un parakstīja Deklarāciju par Latvijas valsts atjaunošanu. Šī deklarācija kā spēkā esošs konstitucionāla ranga akts Latvijas tiesiskajā sistēmā apstiprina Latvijas tautas negrozāmo valstsgribu uzturēt savu valstiskumu uz Satversmes un valstiskās nepārtrauktības pamata.

Latvijas Centrālās padomes darbība ir būtisks nacionālās pretošanās kustības elements, kas apliecina, ka Latvijas tauta neatzina okupācijas varas un pretojās tām. Latvijas patriotu centienus pretoties okupācijas varām iedvesmoja pārliecība, ka nākotne piederēs demokrātiskai Latvijai un Latvija atkal būs neatkarīga. Godināsim šodien Konstantīnu Čaksti, Paulu Kalniņu, Jāzepu Rancānu un daudzus, daudzus citus mūsu nacionālās pretošanās kustības dalībniekus, kurus vienoja ticība Latvijas nākotnei un pārliecība par katra pilsonisko pienākumu aizstāvēt savu valsti.

Mūsu uzdevums šodien ir turpināt pētīt nacionālās pretošanās kustības vēsturi un sekmēt šīs Latvijas valstiskumam būtiskās vēstures lappuses nostiprināšanos sabiedrības vēsturiskajā atmiņā. Latvijas patriota pašapziņu un piederību Latvijai stiprāku un dziļāku veido vēstures izpēte patiesības gaismā un varoņu godināšana.