Egils Levits Ārlietas
Latvijas Valsts prezidenta uzruna preses konferencē Ukrainas prezidenta oficiālās vizītes laikā Latvijā

Esmu priecīgs šodien Rīgā, šeit pilī, sveikt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

Latviju un Ukrainu vieno ciešas draudzības saites, atbalsts un partnerība. Es priecājos atzīmēt aktīvo politisko dialogu un praktisko sadarbību daudzās jomās starp mūsu valstīm. Mēs ar prezidentu pārrunājām mūsu sadarbību ekonomikā, tirdzniecībā, izglītībā un citās jomās. Ar gandarījumu atzīmējām pozitīvo pieauguma tendenci tirdzniecībā, un es domāju, ka šodienas tikšanās iedos jaunu impulsu mūsu divpusējās attiecībās.

Tomēr galvenā uzmanība šodienas sarunās tika veltīta politiskiem jautājumiem. Mēs ar prezidentu plaši pārrunājām arī ārpolitiku un drošības politiku, situāciju saistībā ar Krievijas agresiju pret Ukrainu. Latvija stingri atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo vienotību un turpinās Krimas aneksijas neatzīšanas politiku.  Tas ir viens no mūsu ārpolitikas stūrakmeņiem, ka mēs respektējam un prasām arī no citiem respektēt starptautiskās attiecības, un šajā gadījumā Krievija tās ir pārkāpusi.

Mums jāuztur starptautiskā solidaritāte un atbalsts Ukrainai tās centienos stabilizēt situāciju reģionā un veicināt ilgtspējīgu mieru savā valstī. Latvija cer, ka Normandijas formātā izdosies panākt progresu. Latvija stingri iestājas par sankciju politikas pret Krieviju saglabāšanu līdz pilnīgai Minskas vienošanos izpildei.

Iestājoties par enerģētikas drošību, Latvija konsekventi ir paudusi bažas par Nord Stream II projekta īstenošanu. Šis projekts mūsu ieskatā ir pretējs Eiropas Savienības enerģētikas drošības principiem un palielinās Eiropas atkarību no viena piegādātāja un apdraudēs gāzes tranzīta ceļu caur Ukrainu.

Šādos sarežģītos apstākļos augstu vērtējam Ukrainas prezidenta, valdības un parlamenta apņemšanos aktīvi īstenot reformas, kas sniegtu labumu visiem Ukrainas pilsoņiem, stiprinātu tiesiskumu un tuvinātu Ukrainu tās eiroatlantiskās integrācijas mērķiem.

Es ar gandarījumu pieņemu zināšanai informāciju, ko man šodien sniedza Ukrainas prezidents, ka ir ievērojami pieaudzis sabiedrības atbalsts eiroatlantiskajai integrācijai. Tā ir, acīmredzot, ukraiņu tautas ģeopolitiskā vēlme. Mēs to atbalstām un uzskatām, ka nozīmīgs instruments Ukrainas dialogam ar Eiropas Savienību ir Austrumu partnerība. Patlaban ir svarīgi pilnībā ieviest Asociācijas līgumu. Asociācijas līgums un bezvīzu režīma ieviešana ir efektīvi instrumenti, lai tuvinātu Ukrainu un Eiropas Savienību, veicinātu ekonomisko sadarbību un cilvēku savstarpējos kontaktus.

Mēs sniedzam arī savu atbalstu un ekspertīzi Ukrainai reformu ieviešanā. Latvija atzinīgi novērtē Ukrainas uzsāktās reformas tiesiskuma, likuma varas un tiesu varas neatkarības stiprināšanā. Ir uzsāktas pārmaiņas tiesiskajā kultūrā, kas ir ārkārtīgi grūtas un smagas pārmaiņas, jo tiesiskā kultūra mainās vislēnāk. Šīs reformas noved arī pie juridiskās domāšanas maiņas, un tas ir būtiski, ka šie jautājumi arī kļūst par normālu ikdienu. Latvija ir pieredzējusi šīs reformas, tās nav bijis viegli veikt, bet tagad mēs varam dalīties pieredzē ar Ukrainu.

Latvija ir sniegusi arī savu ieguldījumu Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšanā, vadoties no Eiropas Savienības standartiem, paaugstinot tiesnešu un tiesas darbinieku zināšanas, kā arī uzlabojot tiesas publisko informāciju. Mēs apliecinām gatavību arī turpmāk sadarboties un atbalstīt Ukrainu tieslietu reformu īstenošanā, jo neviena tiesiskā sistēma nekad nav pilnībā pabeigta, jo labu vienmēr var padarīt vēl labāku, daloties pieredzē un gūtajās atziņās. Arī mūsu Tieslietu ministrijas ir kontaktā viena ar otru, un šī sadarbība ir turpināma.

Tāpat mēs jau šobrīd nododam savu reformu pieredzi Ukrainai labas pārvaldības, sabiedrības līdzdalības veicināšanas, lauku attīstības un mazo un vidējo uzņēmumu eksportspējas stiprināšanas jomās, kā arī īstenojam izglītības projektus. Starptautiskajās civilajās misijās Ukrainā Latvija šodien piedalās ar 15 civilajiem ekspertiem. Turpināsim rehabilitācijas programmu Ukrainas karavīriem un plānojam arī uzņemt rehabilitācijā Krievijas atbrīvotos Ukrainas politieslodzītos un jūrniekus.

Es esmu pārliecināts, ka šī vizīte stiprinās mūsu divpusējās attiecības, jau līdz šim aktīvo politisko dialogu, kā arī veicinās kopīgi īstenoto projektu nozīmi Ukrainas reformu procesā. Mūsu un visas Eiropas interesēs ir stabila, demokrātiska un ekonomiski spēcīga Ukraina.

Paldies!

16.10.2019. Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska (H. E. Mr Volodymyr Zelenskyy) un kundzes Olenas Zelenskas (Mrs Olena Zelenska) oficiālā vizīte Latvijā