Egils Levits
Valsts prezidenta kanceleja

Piektdien, 28. maijā, plkst. 8.30 Rīgas pilī notiks pirmā sadarbības memoranda “Dators ikvienam bērnam” padomes sēde, kurā plānots pārrunāt padomes darba mehānismu, reglamentu un aktuālos uzdevumus memoranda īstenošanā.

Lai koordinētu darbu sadarbības memoranda “Dators ikvienam bērnam” īstenošanai, tā dalībnieki vienojās izveidot padomi, kas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā četras reizes gadā pārskata memoranda īstenošanas gaitu un sniedz priekšlikumus mērķa sasniegšanai.

Memorandā paredzēts, ka padomi tās pirmajā darbības gadā Valsts prezidenta uzdevumā vada Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos Ieva Ilvesa. Padomē piedalās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības.