Egils Levits Reģionālās vizītes
Pirmo Valsts prezidenta Goda medaļu saņem mākslas vēsturnieks un gleznotājs Imants Lancmanis
27. maijā, apmeklējot Rundāles pili, Valsts prezidents Egils Levits pasniedza pirmo Valsts prezidenta Goda medaļu mākslas vēsturniekam un gleznotājam Imantam Lancmanim.

“Mūža darbs, ko esat ieguldījis Rundāles pils attīstībā, ir nenovērtējams. Šo 50 gadu laikā tā ir mainījusies līdz nepazīšanai. Rundāles pils ir paraugs visas Eiropas mērogā, kā rūpēties par kultūrvēsturiskajām vērtībām. Tāpēc man ir tas gods pasniegt pirmo Valsts prezidenta Goda medaļu tieši Jums, Lancmaņa kungs,” teica Valsts prezidents Egils Levits, pasniedzot nozīmīgo dāvinājumu Rundāles pils muzeja “dvēselei”, mākslas vēsturniekam un gleznotājam Imantam Lancmanim.

Rundāles pils apmeklējuma laikā Valsts prezidents Egils Levits ar dzīvesbiedri Andru Leviti pils Rožu dārzā iestādīja selekcionāres Dzidras Riekstas rozes stādu “Marga”, tikās ar Rundāles pils direktori Lauru Lūsi, mākslas vēsturnieku un gleznotāju Imantu Lancmani un Rundāles pils Mākslas pētniecības nodaļas galveno speciālisti, izstāžu kuratori Laumu Lancmani. Viesošanās Rundāles pilī kalpo kā aicinājums sabiedrībai šajā laikā apmeklēt Latvijas muzejus, sākot no plaši zināmiem līdz pat maziem, bet nozīmīgiem muzejiem reģionos.

“Latvijas tauta ir kultūrnācija, un neatņemama kultūras sastāvdaļa, protams, ir muzeji. Tiem allaž ir nepieciešami apmeklētāji, bet šajā laikā, kad sociālā dzīve pieklususi, it īpaši. Aicinu, ievērojot ierobežojumus un izvērtējot iestāžu telpu un teritoriju dotās iespējas, apmeklēt Latvijas dažādos muzejus, pavadīt tur vairāk laika nekā agrāk, kad dzīvojām steigā, un smelties mūsu daudzveidīgo muzeju kultūras piedāvājumu,” uzsver Valsts prezidents Egils Levits.

Valsts prezidenta Goda medaļa ir darināta no sudraba. Tās aversu rotā reljefā veidots Rīgas pils attēls un Valsts prezidenta Egila Levita paraksts. Savukārt medaļas reversā redzams reljefā veidots Latvijas Republikas lielais valsts ģerbonis un Satversmes ievada pirmais teikums: “1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes un balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu un tai neatņemamām pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību.”

27.05.2020. Valsts prezidents Egils Levits ar dzīvesbiedri Andru Leviti apmeklē Rundāles pili