Raimonds Vējonis
Lai pateiktos par sasniegumiem Latvijas valsts vai sabiedrības labā, Valsts prezidents Raimonds Vējonis izveidojis un ieviesis jaunu atzinības izteikšanas veidu – Valsts prezidenta Cildinājuma rakstu. Maestro Raimonds Pauls ir pirmais, kuram 80.jubilejas koncertā Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedza Cildinājuma rakstu. 

 

“Vairākkārt esmu aicinājis ikdienā neaizmirst pateikt paldies cilvēkiem mums apkārt, novērtēt viņu atbalstu, paveikto un sasniegumus. Izrādot iniciatīvu saistībā ar šo aicinājumu, arī es pats vēlos teikt savu personisko paldies izcilajiem cilvēkiem, kuri nesavtīgi strādā Latvijas labā. Tādēļ pieņēmu lēmumu par īpaša Valsts prezidenta Cildinājuma raksta izveidošanu un ieviešanu,” norāda Valsts prezidents Raimonds Vējonis. 

 

Cildinājuma rakstu Valsts prezidents piešķirs pēc savas iniciatīvas. To pasniegs gan par atsevišķu nozīmīgu darbu, gan par ilggadēju ieguldījumu Latvijas valsts un sabiedrības labā.

 

Maestro Raimondam Paulam Valsts prezidenta Cildinājuma raksts pasniegts 12.janvārī, izsakot pateicību par tautai ziedoto talantu un darbu. “Lai Latvija mūžam skan Jūsu mūzikā!”, pasniedzot Cildinājuma rakstu, novēlēja Valsts prezidents Raimonds Vējonis.