Egils Levits
Valsts prezidenta Cildinājuma raksti

8. oktobrī Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits pasniedza Cildinājuma rakstus dzejniekam Knutam Skujeniekam, juristam un politologam Tālavam Jundzim, filozofei un profesorei Maijai Kūlei un mākslas vēsturniekam un gleznotājam Imantam Lancmanim. Cildinājuma raksts piešķirts arī komponistam Mārtiņam Braunam, kuram Valsts prezidenta apbalvojums tiks nogādāts personīgi.

Pasniedzot Cildinājuma rakstus, Valsts prezidents teica: “Man ir liels gods pasniegt šo Cildinājuma rakstu, kas ir Valsts prezidenta personīgs apbalvojums. Jūs raksturo tēvzemes mīlestība, patriotisms, profesionālisms un jūsu devums Latvijas valstij un sabiedrībai.”

Foto
Video