Egils Levits
Rīgas pilī tiesneša zvērestu Valsts prezidentam dod tiesneses Līga Cielava un Guna Troika
21. maijā Rīgas pilī notika svinīgās tiesneša zvēresta ceremonijas, kurās Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša zvērestu deva Administratīvās rajona tiesas Rīgā tiesnese Līga Cielava un Kurzemes rajona tiesas Ventspilī tiesnese Guna Troika.

Uzrunājot L. Cielavu, Valsts prezidents atzina: “Tas, ka mēs šodien rīkojam šo svinīgo ceremoniju Rīgas pilī, ir apliecinājums, ka Latvija turpina darboties arī šādos ārkārtējos apstākļos. Turklāt zīmīgi – Jūs sākat savu amatu kā tiesnese vienu stundu pēc tam, kad arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam Saeimā tika apstiprināts Aigars Strupišs. Tiesneša amats ir ļoti īpašs, un zvērestā ir pateikts viss, kas tiesnesim ir vajadzīgs. Tajā ir runa par patiesību, godīgumu, taisnīgumu, atbildību un likumību. Ja mēs iedziļināmies zvēresta tekstā, tad no tā izriet ļoti skaidra un stingra konstrukcija, kas ir jāievēro tiesnesim. Patiesība ir Jūsu mērķis, kas Jums jānoskaidro. Godīgums – iekšēji pret sevi un ārēji pret sabiedrību un tiesas procesa dalībniekiem. Savukārt mēraukla, kādā veidā spriedums tiek pieņemts, ir taisnīgums. Un taisnīgums ir ideāls, uz ko ir jātiecas un kas ir jāmēģina sasniegt katrā spriedumā. Lai Jums veicas Jūsu darbā un lai daudz taisnīgu, patiesu un godīgu spriedumu!”

Savukārt, apsveicot G. Troiku, Valsts prezidents norādīja: “Tiesneša profesionālajos pienākumos novērojamas divas dažāda garuma fāzes. Pirmā fāze ir šaubu un ceļa meklēšanas fāze, kad tiesnesis meklē risinājumu, jo, izejot no zināmas pozīcijas, ir jānonāk līdz spriedumam. Tomēr bieži ir tā, ka šis ceļš ir jāsāk vairākkārt no jauna, lai tas novestu pie pareizā rezultāta, kas saskanētu ar Jūsu zvērestā minēto taisnīgumu. Šī fāze ir ļoti svarīga, jo tā prasa no tiesneša pašrefleksiju un paškritiku. Tad seko otrā fāze, kad tiesnesis argumentēti būvē mūri ap savu spriedumu, lai tas būtu spēcīgs pret jebkādiem pretargumentiem. Kad abas fāzes veiksmīgi noslēgušās, ir tapis perfekts spriedums, uz ko allaž tiecas visi tiesneši. Cienījamā tiesnese, es novēlu Jums visus perfektus spriedumus! Lai Jums veicas!”

Ceremonijas notika lietišķā tête-à-tête procedūrā, klātesot Valsts prezidentam Egilam Levitam, tieslietu ministram Jānim Bordānam un attiecīgajai tiesnesei, pielāgojoties ārkārtējai situācijai valstī un valdības noteiktajiem ierobežojumiem, taču vienlaikus ievērojot visus likumā “Par tiesu varu” noteiktos nosacījumus, lai tiesneša dotais zvērests būtu spēkā. Piemēram, tika mainīta amata zīmes izsniegšanas kārtība, Valsts prezidentam nevis to uzliekot tiesnesei, kā tas ir bijis tradicionāli, bet gan pēc Valsts prezidenta aicinājuma tiesnese to sev uzlika pati.

Tiesneša zvēresta ceremonija, kurā Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša zvērestu dod Administratīvās rajona tiesas Rīgā tiesnese Līga Cielava.

Tiesneša zvēresta ceremonija, kurā Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša zvērestu dod Kurzemes rajona tiesas Ventspilī tiesnese Guna Troika.

 

Foto no ceremonijām.

21.05.2020. Rīgas pilī tiesneša zvērestu Valsts prezidentam dod tiesneses Līga Cielava un Guna Troika