Egils Levits
Sācies darbs pie Satversmes VIII nodaļas komentāriem
10. martā Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļas “Pamattiesības” lietišķo komentāru grāmatas autoriem, lai “nodotu ceļavārdus”, uzsākot nozīmīgo darbu.

Valsts prezidents, pateicoties Satversmes tiesai un topošās grāmatas autoriem par uzsākto darbu, uzsvēra: “Lietišķie komentāri ir ļoti nozīmīgi, jo to uzdevums ir paredzēt nākotni. Tie veido pamatotu nākotnes redzējumu par iespējamām judikatūras maiņām, kas noder gan advokātiem, gan ikvienam sabiedrības loceklim, kurš vēlas izzināt un paredzēt tiesas lēmumu. Lietišķie komentāri nedrīkst būt tiesiskās prakses apkopojums, tāpēc autoriem ir jāizprot, kas ir nepieciešams lasītājam, lai veidotu sintēzi starp līdzšinējo judikatūru un to, kādai tai vajadzētu būt.”

Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļas “Pamattiesības” lietišķo komentāru grāmatā Satversmes pamattiesību normas tiks analizētas starptautisko un Eiropas Savienības cilvēktiesību normu un to piemērošanas prakses kontekstā. Tas būs apstiprinājums tam, ka Latvijas tiesiskā telpa ir piederīga Eiropas tiesiskajai telpai, būdama atvērta pārmaiņām un mūsdienīgai tiesu praksei.

Valsts prezidents Egils Levits būs Satversmes 91. panta komentāru autors.

10.03.2020. Valsts prezidenta Egila Levita tikšanās ar Satversmes 8. nodaļas komentāru autoriem