Vaira Vīķe-Freiberga

Triju Zvaigžņu ordeņa dome nolēma apbalvot ar I šķiras Triju Zvaigžņu ordeni ar ordeņa ķēdi Somijas Republikas prezidenti Tarju Halonenu (Tarja Halonen);
apbalvot ar I šķiras Triju Zvaigžņu ordeni Somijas Republikas prezidentes dzīvesbiedru Penti Arajērvi (Pentti Arajarvi);
apbalvot ar II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni ASV senatoru Ričardu Durbinu (Richard J. Durbin), Senatoru, ASV Senāta Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Džesi Helmsu (Jesse Helms), ASV Kongresa locekli Tomu Lantosu, bijušo ASV Kongresa locekli Džeraldu Zalmanu (Gerald Solomon);
apbalvot ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni Starptautiskās ekonomiskās sadarbības veicinātāju Dr. Pēteri Vallenbergu (Peter Wallenberg), komponistu, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda biedru Pēteri Vasku;
apbalvot ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni kultūras darbinieku, vēsturnieku Oļģertu Tālivaldi Aunu, kultūras un sabiedrisko darbinieci Inesi Auziņu – Smitu, rakstnieku, Latvijas Rakstnieku Savienības biedru Imantu Auziņu, sabiedrisko darbinieku Guntaru Ābolu, akadēmiķi, profesori, latviešu valodnieci Ainu Blinkenu, Latvijas Goda konsulu Grieķijā Antoniju Halari (Antonios Halaris), dzejnieci, Latvijas Rakstnieku Savienības biedri Astrīdi Ivasku, Ludzas pilsētas Jura Soikāna vārdā nosauktās Mākslas skolas direktoru Antonu Kūkoju, Liepājas teātra režisoru Oļģertu Kroderu, Zviedrijas latviešu kopienas pārstāvi Valentīnu Lasmani, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrības ``Liepājas metalurgs`` prezidentu Kirovu Lipmani, aktrisi Veltu Līni, profesori, sabiedrisko aktīvisti Solveigu Miezīti, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktori Klāru Radziņu, Cēsu rajona Skangales projekta iniciatoru Bertilu Rodīnu (Bertil Rodin), sabiedrisko darbinieci Līgu Ruperti, Čehijas Republikas Valsts Universitātes - Kārļa Universitātes latviešu valodas un literatūras pasniedzēju Pāvelu Štollu (Pavel Štoll), literatūrvēsturnieci Līviju Volkovu, profesoru, Latvijas Kultūras akadēmijas Ekrāna un teātra mākslas katedras vadītāju Kalvi Zalcmani, Latvijas Nacionālās Operas solistu Kārli Zariņu, ASV dzīvojošu ārstu, rakstnieku, sabiedrisko darbinieku Kārli Zvejnieku;
apbalvot ar V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni bijušo Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas ilggadējo rektoru Kārli Dobeli, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Anestezioloģijas un reanimatoloģijas klīnikas vadītāju, docentu Egonu Dauguli, tālbraucēju kapteini un jūrniecības darbinieku Miķeli Elsbergu, Vācijas Dienvidvestfālenes Tirdzniecības un rūpniecības kameras ģenerālsekretāru Runaru Envaldu, uzņēmēju, mecenātu Raimondu Gerkenu, Kanādā dzīvojošu kultūras un sabiedrisko darbinieku Alfonu Kalnu, žurnālistu Niklavu Lapukinu, Kanādā dzīvojošu kultūras un sabiedrisko darbinieku Zigurdu Miezīti, Latvijas Politiski represēto apvienības valdes locekli Tālivaldi Pētersonu, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Transplantācijas centra vadītāju, profesoru, habilitēto medicīnas zinātņu doktoru Rafailu Rozentālu, Latviešu Gaidu kustības priekšnieci Maiju Šķiņķi, Latviešu Skautu kustības priekšnieku Jāni Šķiņķi, ilggadējo pārtikas nozares vadošo darbinieku Kārli Zālīti;
apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi prāvestu Pēteri Antonu Dupatu, slimnīcas ``Linezers`` galveno māsu Olgu Gusakovu, bērnu bāreņu aprūpes centra ``Rīga`` galveno medicīnas māsu Mariju Hristoforovu, Talsu pensionāru vietējās apvienības vadītāju Antonu Kivlenieku, skolotāju, grāmatu sastādītāju Rūtu Kolužu, Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas skolas pasniedzēju Gloriju Kreišmani, sabiedrisko darbinieci Dzidru Liepiņu, Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidentu Arnoldu Pavlinu, kultūras un sabiedrisko darbinieci Astru Zemzari, kultūras un sabiedrisko darbinieci Veltu Zēbergu – Ulms, Rīgas 5. medicīnas skolas direktori Janu Savdonu, Evaņģēliski luteriskās baznīcas diakonu Detroitā Frici Miervaldi Sīpolu, ārstu, sabiedrisko darbinieku ASV Dr. Zigfridu Zadvinski;
apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes goda zīmi Valsts Darba inspekcijas direktoru Jāni Bērziņu, bērnu bāreņu aprūpes centra ``Rīga`` vecāko medicīnas māsu Dzidru Ezernieci, Vācijas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieci Irēni Grotiņu, Cesvaines ģimnāzijas un novada muzeja vadītāju Ilgu Holsti, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas medicīnas māsu Silviju Jorķi, bērnu bāreņu aprūpes centra ``Rīga`` audzinātāju Aiju Loci, bērnu bāreņu aprūpes centra ``Rīga`` sociālo darbinieci Janīnu Intu Pinni, speciālizētā bērnu aprūpes centra ``Baldone`` galveno māsu Dainu Zenkēviču.
Triju Zvaigžņu ordeņu un Triju Zvaigžņu ordeņa goda zīmju svinīgā pasniegšana notiks Rīgas Latviešu Biedrības namā 2001.gada 4.maijā plkst. 17:00.


Žurnālistus, kuri vēlas atspoguļot Triju Zvaigžņu ordeņu un Triju Zvaigžņu ordeņa goda zīmju svinīgo pasniegšanu, lūdzam pieteikties Preses centrā līdz š.g. 3.maija 17:00 pa tālruni 7092122!!!