Andris Bērziņš
Prezidenta kungs, Ekselences, dāmas un kungi! Latvija ir stingri apņēmusies stiprināt likuma varu, demokrātiju, cilvēktiesības un labu pārvaldību visā pasaulē.

 

Mūsu apņemšanās ir balstīta mūsu pieredzē. Pirms vairāk nekā septiņdesmit gadiem Latvija un abas pārējās Baltijas valstis tika nodzēstas no pasaules politiskās kartes, jo sabruka starptautiskā sistēma, kas balstijās uz tiesiskiem pamatiem. Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas totalitārie režīmi sadalīja Eiropu, pārkāpjot starptautiskās tiesības un ignorējot brīvu valstu suverēno gribu.

 

Latvija savu neatkarību atjaunoja tikai pirms divdesmit viena gada. Atbrīvojoties no padomju okupācijas varas, Latvija atkal kļuvusi par uzticamu starptautiskās sistēmas dalībnieci Apvienoto Nāciju Organizācijā, Eiropas Savienībā un NATO. Slēgtās un kontrolētās sistēmas vietā esam izveidojuši atvērtu, liberālu un strauji augošu tirgus ekonomiku. Totalitārais režīms ir nomainīts ar stabilām, demokrātiskām institūcijām un atvērtu sabiedrību, kurā tiek respektētas cilvēktiesības.

 

Latvijas veiksmes atslēga ir taisnīguma, likuma varas, demokrātijas principu iedibināšana un to ieviešana praksē.

 

Šos principus mēs ievērojam arī starptautiskajās attiecībās, lai veicinātu tiesiskuma stiprināšanu visā pasaulē. Piemēram, Latvija palīdz Gruzijai izstrādāt efektīvu politisko partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu kampaņu pārraudzības modeli, kā arī sniedz palīdzību Moldovai tieslietu sistēmas reformēšanā.

 

Prezidenta kungs,

mūsu vēsture pierāda, ka spēcīga, daudzpusēja un iekļaujoša starptautiska kārtība, kas balstīta uz tiesiskumu, ir izšķiroša vispasaules miera un drošības saglabāšanā. Apvienoto Nāciju Organizācijai šajā sakarā ir nozīmīga loma, jo dalībvalstis ir apņēmušās ieviest Apvienoti Nāciju Organizācijas hartā minētos principus.

 

Uzskatām, ka ar tiesiskumu saistīto problēmu risināšanai nepieciešama visaptveroša pieeja. Starptautiskās saistības, to ieviešana un uzraudzība nacionālā līmenī, kā arī labāka sadarbība un koordinācija starptautisko palīdzības sniedzēju vidū, veicina vispasaules cieņu pret likuma varu visā pasaulē.

 

Šajā tikšanās reizē dalībvalstu paustā brīvprātīgā apņemšanās ir pirmais konkrētais solis, kas vēlreiz apliecina mūsu politisko atbalstu tiesiskumam un vēlmei turpināt iesākto darbu. Šajā sakarā Latvija apņemas īstenot noteiktus pasākumus:

 

pirmkārt, atbalstīsim citu valstu centienus reformēt tieslietu nozari un stiprināt tiesiskumu;

 

otrkārt, lai uzlabotu tieslietu sistēmas pieejamību, kā arī samazinātu un sabalansētu tiesu darba apjomu, Latvijas Republika līdz 2015. gadam pakāpeniski ieviesīs mediācijas principu, kas sekmēs ārpustiesas lietu risināšanu jomās, kur tas iespējams;

 

treškārt, Latvija spers noteiktus soļus, lai gada laikā pievienotos starptautiskai kopējai iniciatīvai par izteikšanās brīvību internetā Freedom Online. Latvija aktīvi atbalsta viedokļa paušanas un masu informācijas līdzekļu brīvību, samērojot to ar demokrātisku pārvaldību. Tāpat mēs vēlamies veicināt un pasargāt šīs tiesības internetā.

 

Prezidenta kungs,

 

Latvija tāpat stingri atbalsta dzimumu līdztiesību, sieviešu tiesību stingru ievērošanu, kā arī sieviešu līdzdalību un iesaisti politiskajos un pārvaldes procesos. Vardarbības pārtraukšanu un diskriminācijas novēršanu pret sievietēm, kā arī sieviešu tiesību un drošības jautājumu risināšana ir neapstrīdama daļa no starptautiskā tiesiskuma stiprināšanas.

 

Starptautiskā Krimināltiesa ir vienīgā pastāvīgā starptautiskā tiesu instance, kurā var celt apsūdzības vissmagākajiem noziegumiem pret cilvēci. Tiesai ir būtiska loma, lai samazinātu atbildības plaisu un veicinātu tiesiskumu, mieru un drošību visā pasaulē. Latvija atbalsta Starptautiskās Krimināltiesas darbu un uzskata, ka visām ANO dalībvalstīm jānodrošina pilnvērtīga sadarbība šīs tiesas darbā.

 

Noslēgumā Prezidenta kungs,

 

ļaujiet man vēlēt jums un mums visiem efektīvu un visaptverošu turpinājumu šīs augsta līmeņa sapulces norisē un pilnvērtīgu šo jautājumu iekļaušanu Apvienoto Nāciju organizācijas turpmākajā darba kārtībā.

 

Paldies, Prezidenta kungs!