Valdis Zatlers

 

Valsts prezidents Valdis Zatlers nosūtīja apsveikuma vēstuli jaunsargiem Jaunsardzes dibināšanas 15.gadskārtā.

 

Vēstulē Valsts prezidents izteica prieku par to, ka Aizsardzības ministrijas paspārnē valstī darbojas šāds jauniešu interešu izglītības veids, kurš ne tikai piedāvā jauniešiem iepazīt karavīra ikdienu, bet arī attīsta to vispārējās prasmes un zināšanas no tūrisma, orientēšanās un dabas aizsardzības līdz izpratnei par Latvijas vietu NATO.

 

Valsts prezidents arī novēlēja jaunsargiem, piedaloties organizācijas rīkotajos pasākumos, mācīties strādāt komandā un reaģēt dažādās dzīves situācijās, apgūt savstarpējas iecietības un cieņas mākslu, kā arī biedriskumu un dzimtenes mīlestību, kas tiem noderēs tālākajā dzīvē un ļaus viņiem būt atbildīgiem Latvijas pilsoņiem.