Valdis Zatlers

Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatleres kundze šodien darba vizītē apmeklēja Valmieru.

 

No rīta Valsts prezidents ar kundzi apmeklēja uzņēmumu „Valmieras stikla šķiedra”, kur tikās ar uzņēmuma vadošajiem darbiniekiem, kā arī apskatīja jaunās ražotnes. Apmeklējuma gaitā uzņēmuma darbinieki informēja Valsts prezidentu par uzņēmuma attīstības plāniem un aktuālākajām problēmām.

 

Pēc tam Valsts prezidents nolika ziedus pie pieminekļa politiski represētajiem un tikās ar pilsētas Nevalstisko organizāciju – Pensionāru, Politiski represēto un Diabētiķu biedrības – pārstāvjiem un citiem sabiedriski aktīviem valmieriešiem. Tikšanās laikā tika pārrunāti tādi jautājumi kā pensionāru un politiski represēto personu sociālais stāvoklis, veselības aprūpes aktualitātes, kā arī mūžizglītības iespējas Valmierā.

 

Pēc tam Valsts prezidents teica īsu uzrunu Valmieras pamatskolas celtniecības pamatakmens ielikšanas ceremonijā, kā arī nodeva savu vēstījumu nākamajām paaudzēm, kurš kapsulā tika iemūrēts skolas pamatos. Uzrunājot klātesošos, Valsts prezidents uzsvēra pedagoga īpašo lomu un vietu sabiedrībā, bet klātesošajiem skolēniem atgādināja, ka turpmāk viņi ar lepnumu varēs teikt, ne vien, ka absolvējuši šo lielisko skolu, bet arī palīdzējuši to uzcelt.

 

Savukārt Valmieras Valsts ģimnāzijā Valsts prezidents vadīja mācībstundu, kuras gaitā iesaistīja skolēnus spraigā diskusijā par šodien aktuāliem sociālpolitiskiem notikumiem. Valmieras Valsts ģimnāzijas audzēkņi vēlējās uzzināt prezidenta viedokli par to, kādu Valsts prezidents redz Latviju pēc piecdesmit gadiem, kā Valsts prezidents vērtē izglītības sistēmu Latvijā un ko viņš vēlētos tajā mainīt, kādas ir prezidenta darba prioritātes, kā arī to kā notiek gatavošanā ārlietu vizītēm. Skolēni dalījās arī savās pārdomās savu iespējamo vietu valsts veidošanā, līdzdalību politiskajos procesos, kā arī klāstīja savus nākotnes plānus.

 

Pēcpusdienā Valsts prezidents tikās ar Valmieras domes vadību, deputātiem un uzņēmējiem. Tikšanās gaitā Valsts prezidents tika iepazīstināts ar pilsētas attīstības plāniem, reģionālās reformas ietekmi uz Valmieras un tās apkārtējiem pagastiem, kā arī ar uzņēmējiem pārrunāja šobrīd aktuālās ekonomiskās problēmas, piemēram inflācijas ietekmi uz uzņēmumu konkurētspēju un darba tirgus problēmas. Tikšanās noslēgumā Valsts prezidents uzsvēra, ka Valmiera citām pilsētām var kalpot kā pozitīvs, mērķtiecīgas un konstruktīvas sadarbības piemērs starp pilsētas pašvaldību un uzņēmējiem.

 

Pēc tam Valsts prezidents sniedza interviju Valmieras televīzijai un apmeklēja Valmieras Drāmas teātra izrādi „Karalis Līrs”.