Egils Levits
Valsts prezidenta Egila Levita apsveikums Aglonā 2020. gada 15. augustā

Aglonieši! Svētceļnieki!

Dārgie draugi!

Loba dīna vysim, kas šudiņ Aglyunā iz vītys i attuolynuoti pi ekranim.

I

Šogad Aglonā viss nav tāpat kā ierasti citus gadus. Aglonas svētki šogad notiek Covid-19 infekcijas ēnā.

Ir ierobežotas dalības iespējas klātienē, un daudzi seko svētku norisei attālināti savās mājās, tuvinieku lokā vai draudzēs.

Arī man ir neierasti sveikt jūs šodien attālināti un nebūt kopā ar jums klātienē Aglonā.

II

Es pateicos jums katram par pacietību un izturību šajā sarežģītajā laikā, saskaroties ar Covid-19 infekciju. Bez katra personiskā atbildīguma un pašdisciplīnas sekmīga infekcijas pārvarēšana nebūtu iespējama.

Mūsu relatīvi labo stāvokli ir noteikusi mūsu cilvēku pienākuma apziņa, ievērojot noteiktās drošības un piesardzības prasības, radikāli mainot ierastos dzīves paradumus un kopējam labumam pakārtojot savu egoismu un pašlabumu.

Šajā laikā mēs visi esam daudz ko mācījušies no jauna, apguvuši jaunas prasmes un tehnoloģiju iespējas attālinātai dzīvei, darbam un arī reliģiskajai praksei.

Un pāri visam, es ceru, mēs esam apjautuši to īpašo dārgumu būšanai kopā klātienē ar tuviniekiem, iespējai fiziski satikt draugus un kopā svinēt svētkus.

III

Pārbaudījumi palīdz labāk nošķirt būtisko no mazsvarīgā, svarīgo no ikdienas steigas un pārejošā.

Mums ir dota iespēja šajā pārbaudījumā katram kļūt labākam cilvēkam un visiem kopā – par labāku sabiedrību, kurā būtiskas ir cilvēciskas rūpes par kopējo labumu, līdzcilvēkiem un mūsu mīļajiem.

Izmantosim šo iespēju gudri un augsim savā cilvēciskumā, katrs sevī un mēs visi kopā!

Šeit, šajos svētkos, mēs varam aktualizēt un pārdomāt to, kas mums ir svarīgs. Un padomāsim arī par šo svētku dziļāko jēgu.

Kristīgās vērtības ir daļa Latvijas, no latviešu identitātes. Tās ir daļa no Eiropas identitātes, daļa no Eiropas kultūras mantojuma. Tās ir vērtības pašas par sevi, kam ir sava nozīme gan modernās, globālās pasaules, gan mūsdienu Latvijas veidošanā un kas mūsu brīvā, demokrātiskā sabiedrībā tiek respektētas.

Pateiksimies par iespēju dzīvot brīvā Latvijas valstī! Pateiksimies par iespēju justies droši Latvijā, par sevi un saviem tuviniekiem!

Smelsim šodien Aglonā gan klātienē, gan attālināti iedvesmu un spēku rītdienai!

Lai mums tas izdodas un lai nākamgad, augustā, mēs visi atkal varam tikties te, Aglonā, klātienē!

Dievs, svētī Latviju!