Egils Levits Ārlietas
Valsts prezidenta Egila Levita apsveikums ANO dibināšanas 75. gadskārtas atzīmēšanā

Godātais prezidenta kungs!

Ekselences, cienījamās dāmas un godātie kungi!

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) dibināšanas 75. gadadiena ir piemērots brīdis, lai atskatītos uz izdarīto un izvirzītu jaunus mērķus. ANO ir universāla, starptautiska organizācija, kas izveidojās uz II Pasaules kara atstātajiem gruvešiem, lai kļūtu par pamatu pastāvošajai, tiesību normās balstītajai starptautiskajai kārtībai. 75 gadus pēc tās dibināšanas ANO joprojām kalpo par galveno zemeslodei svarīgu lēmumu pieņemšanas vietu.

Laikā, kad ANO tika dibināta, Latvija jau atradās padomju okupācijas jūgā un nebija atrodama pasaules kartē. Latvija spēja pievienoties ANO tikai 1991. gadā, kad tika atjaunota valstiskā neatkarība. Visu iepriekšējo 29 gadu garumā Latvija ir bijusi aktīva, aizstāvot starptautisko tiesību un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī demokrātiskuma un konstruktīva daudzpusējā dialoga garantēšanu.

Mūsdienu Latvija ir moderna, eiropeiska valsts, kuras iedzīvotājiem piemīt izteikta pienākuma apziņa un vēlme likt lietā savas spējas, lai vairotu mieru un drošību pasaulē. Apzinoties savu pienākumu, Latvija ir pieteikusi savu kandidatūru 2025. gada ANO Drošības padomes vēlēšanām.

Kā pierādīja mūsu ziemeļu kaimiņu igauņu, kā arī nesenākais dienvidu kaimiņu lietuviešu piemērs, arī mazām valstīm ir iespēja būtiski sekmēt Drošības padomes darbu. Mazas valstis spēj padarīt padomes darbu un darba metodes daudz saprotamākas. Tām ir iespēja risināt un novērst potenciālus saspīlējumus un draudus tikai sev raksturīgā veidā.

Ir jāstrādā pie ANO darba metožu pilnveidošanas un jāturpina spriest par tālākām reformām organizācijā, it īpaši par ilgi gaidīto ANO Drošības padomes reformu, kas ļautu ANO kā organizācijai kļūt efektīvākai praktisku risinājumu ieviešanā.

Latvijā ANO gadadiena tiks atzīmēta ar dažādiem tā saucamā “ANO mēneša” ietvaros rīkotiem pasākumiem.

Lai veicinātu izpratni par ANO nozīmi, īpašs uzsvars tiks likts uz produktīvu jauniešu līdzdarbošanos. UNESCO atbalstītās programmas “Pasaules lielākā mācībstunda” ietvaros Latvijas skolēniem būs iespēja izzināt, kā praksē tiek organizēts ANO darbs un kādēļ daudzpusējam dialogam ir tāda nozīme.

Mums ir jāiedrošina jaunieši, radot labvēlīgus apstākļus viņu iesaistei. Jauniešu viedoklis un aicinājumi ANO aktīvāk uzņemties atbildību par zemeslodei būtisku jautājumu risināšanu ir ārkārtīgi nepieciešami, jo mūsdienu jauniešiem nāksies sadzīvot ar mūsu izdarītā vai neizdarītā sekām. Sasniedzot ANO simtgadi, tieši viņi būs tie, kuri pieņems lēmumus par ANO nākotni.

Paldies!