Egils Levits
Valsts prezidents Egils Levits

Godājamie Latvijas pedagogi!

Sirsnīgi pateicos par jūsu līdzšinējo darbu aizvadītajā mācību gadā un par krietno apņēmīgumu, ar kādu uzsākts jaunais mācību gads!

Mainoties laikmetiem, skolotāja misija un atbildība saglabājusies nemainīga. Skolotājs ir savu skolēnu un visas sabiedrības audzinātājs. Eiropā izglītība vēsturiski ir centrēta uz personības veidošanu, uz cilvēku kā augstāko vērtību sabiedrībā, ko Latvijā piedevām bagātina mūsu daudzveidīgais latviskums.

Lielie ideāli piešķir īpašu jēgu arī ikdienas solim. Ideālisms dod spēku un ļauj pārvarēt dažādas grūtības, tostarp tās, ko piedzīvo visa pasaule.

Tāpēc šobrīd īpaši svarīgs ir jūsu atbalsts gan audzēkņiem, gan kolēģiem, jūsu noturīgums un līdzsvarotība dažādās situācijās, jo šo attieksmju un rīcību kopums veido skolas gaisotni, kalpo par paraugu citiem. Jūsu spējas piemērot savas zināšanas un pieredzi šodienas prasībām ir ļoti nozīmīgas un izšķirošas nākotnes Latvijai.

Paldies jums par skolotāja misijas apzināšanos un turpināšanu!

Apsveicu jūs Pasaules skolotāju dienā!