Egils Levits
Valsts prezidenta Egila Levita apsveikums Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča kalpošanas desmitgadē

Jūsu ekselence!

Sirsnīgi sveicu Jūs ar desmit gadu kalpojuma jubileju Rīgas arhibīskapa metropolīta amatā!

Jūsu ieguldītais darbs un paveiktais šajos gados ir bijis nozīmīgs ne tikai Romas katoļu baznīcai un katoļticīgajiem, bet arī visai mūsu sabiedrībai un Latvijas valstij.

I

Latvijas sabiedrība augstu vērtē paveikto Jums personiski tik tuvajā ekumēnisma jautājumā. Latvijai jau vēsturiski ir raksturīga dažādu konfesiju mierīga līdzāspastāvēšana un kopdarbība mūsu kopējā labuma vairošanai.

Latvijas konfesiju sekmīgā sadarbība ir labs paraugs tam, kā vairot mieru un toleranci, ieklausīties citam citā un meklēt kopīgo, kā vislabāk palīdzēt visiem tiem, kuriem nepieciešams atbalsts grūtā brīdī.

Ekumēnisma jautājumu aktualizēšana un aktīva dialoga veicināšana ar citām konfesijām (un arī tiem cilvēkiem, kuri nepieder pie kādas reliģijas) ir Jūsu kalpojumu spilgti raksturojoša iezīme.

II

Vēl viena iezīme, ko es vēlos šodien izcelt, ir Jūsu atvērtība dialogam ar dažādām sabiedrības grupām par visai sabiedrībai un Latvijas valsts attīstībai būtiskiem jautājumiem.

Demokrātiskas sabiedrības pamatā ir cieņpilna diskusija par būtiskiem jautājumiem, kas interesē sabiedrību, ieklausīšanās citu argumentos, spēja pamatot savu viedokli un pārliecināt citus. Šajos gados Jūs esat kļuvis par nozīmīgu viedokļa līderi, kurā ieklausās un ar kura teikto nopietni rēķinās.

Man pašam personiski ir bijis vienmēr liels prieks ar Jums diskutēt par Satversmē noteiktajām vērtībām, kas ir svarīgas Latvijas valstij un visai mūsu sabiedrībai ilgtermiņā.

III

Sabiedrības ieklausīšanās un uzticēšanās Jūsu teiktajam uzliek arī īpašu atbildību. Jums ir iespēja ar savu autoritāti un viedokli vairot saskaņu Latvijas sabiedrībā un stiprināt Latvijas valsti un mūsu demokrātisko valsts iekārtu.

Savā kalpojumā Jūs esat sevi apliecinājis kā patiess Latvijas patriots, kuram rūp mūsu valsts un tautas liktenis. Es augstu vērtēju Jūsu konsekvento atbalstu Satversmes ievadā ietvertajām Latvijas valsts vērtībām, to skaidrošanu un popularizēšanu Latvijas sabiedrībā.

IV

Nākamgad apritēs simt gadu, kopš Svētais Krēsls ir atzinis Latvijas de iure, un vēl pēc gada būs gadsimts kopš Latvijas un Svētā Krēsla konkordāta noslēgšanas.

Aizvadīto gadsimtu raksturo konsekvents Svētā Krēsla atbalsts neatkarīgai Latvijas valstij, gan sekmējot Latvijas neatkarības centienus pēc I Pasaules kara, kad Latvijai neatkarība vēl bija tikai jāizcīna, gan arī okupācijas gados Svētais Krēsls konsekventi pieturējās pie okupācijas neatzīšanas politikas.

Latvijas valstij un sabiedrībai tās ir nozīmīgas jubilejas, kas būtu atzīmējamas, jo tās veicina labāku izpratni par vēsturiskajiem notikumiem ne tikai Svētā Krēsla un Latvijas attiecībās, bet arī visā mūsu tautas vēsturē, un tās iezīmē arī jaunas perspektīvas attiecībās starp Svēto Krēslu un Latviju.

V

Es vēlu Jums ražīgus darba gadus mūsu sabiedrības kopējam labumam!

Lai īstenojas un nes augļus aizsāktie labie darbi! Lai Jums daudz radošas iedvesmas un pārliecība jaunām iecerēm un jauniem darbiem!

Paldies!

26.08.2020. Valsts prezidents Egils Levits kopā ar dzīvesbiedri Andru Leviti piedalās Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča kalpošanas desmitgades jubilejas Svētajā Misē