Egils Levits
Valsts prezidenta Egila Levita lekcija vecāko klašu skolēniem “Kāpēc 4. maijs?”
Valsts prezidenta Egila Levita lekcija vecāko klašu skolēniem “Kāpēc 4. maijs?”. Lekcija veltīta Latvijas neatkarības atgūšanas 30. gadadienai, un tajā E. Levits stāsta par to, kādi bija neatkarības atjaunošanas kustības mērķi un vērtības, kā arī par to, kāda ir Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīme Eiropas un pasaules vēsturē.

Gan pirms lekcijas, gan lekcijas laikā skolēni Valsts prezidentam varēja uzdot jautājumus. Lekcijas ilgums kopā ar jautājumiem bija 40 min. Valsts prezidenta lekcijas garums bija apmēram 15 minūtes, pārējo laiku atvēlot skolēnu jautājumiem. Lekcijas video ar surdotulkojumu.

 

30.05.2020. Valsts prezidents Egils Levits lasa lekciju vecāko klašu skolēniem “Kāpēc 4. maijs?”