Egils Levits
Egils Levits

Svētais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mūsu tautai ļāvi ieraudzīt brīvības gaismu, un lūdzam Tevi:

Stiprini mūs kā vienotu, latvisku un darbīgu nāciju, kas spēj uzcelt labklājīgu valsti, kur visiem ir vienlīdzīgas iespējas tiekties pēc laimes un dzīvot cienīgu dzīvi. Svētī Latvijas zemi un visus mūsu cilvēkus. Palīdzi mūsu tautai un valstij pārvarēt visus izaicinājumus. Svētī katru godīgu amatu un darbu. Stiprini mūsu valstsgribu un palīdzi mums katram to īstenot savā vietā un laikā.

Mēs lūdzam par mieru un taisnību visā pasaulē, bet īpaši Ukrainā. Palīdzi tiem, kuri cīnās taisnīgā karā par savu zemi. Stiprini Ukrainas tautu šai cīņā, uzturi spēcīgu un vienotu Rietumu valstu, to vadītāju un tautu atbalstu Ukrainai.

Lūdzam par mūsu zemi Latviju, lai Tu pasargā mūs no visa ļauna un dod mums savu svētību!

Mēs Tevi lūdzam…