Ārlietas Egils Levits
No kreisās: Klauss Verners Johanniss un Egils Levits

Šī ir pirmā Rumānijas prezidenta vizīte Latvijā kopš 2001. gada. Vizīte simboliski iezīmē Latvijas un Rumānijas diplomātisko attiecību nodibināšanas simtgadi, kā arī apliecina mūsu valstu draudzīgās attiecības, kuras īpaši pašreizējā starptautiskajā situācijā ir svarīgi nostiprināt.

Latvija un Rumānija ir sabiedrotie Eiropas Savienībā (ES), NATO un citās starptautiskajās organizācijās. Mums ir ļoti līdzīgi vai pat vienādi uzskati par daudziem jautājumiem. Tas attiecas arī uz Krievijas karu Ukrainā, kas ir izmainījis stratēģiskās drošības vidi Eiropā.

Baltijas valstis tāpat kā arī Rumānija pieder pie NATO Austrumu flanga valstīm jeb t. s. Bukarestes devītnieka (B9), kas ir izveidots pēc prezidenta Johannisa iniciatīvas. Mēs regulāri tiekamies, lai apspriestu NATO Austrumu flangam nozīmīgus jautājumus, vienlaikus arī iezīmējot šo reģionu t. s. Eiropas mentālajā kartē. NATO Austrumu flangs ir reģions ar kopīgām drošības interesēm.

Mēs priecājamies, ka Rumānija ir nolēmusi 2023. gadā atsākt dalību NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanās misijā.

Tāpat es gribu izteikt gandarījumu par to, ka Rumānija ir nolēmusi atvērt vēstniecību Rīgā. Šis lēmums ir svarīgs, lai stiprinātu mūsu bilaterālās, ekonomiskās un politiskās attiecības. Plānots nākamajā gadā arī atklāt gaisa satiksmi starp Rīgu un Bukaresti.

Latvija un Rumānija aktīvi sadarbojas arī tādā reģionālā formātā kā Trīs jūru iniciatīva (TJI). Šovasar TJI samits un biznesa forums notika Rīgā, kur piedalījās arī prezidents Johanniss. Nākamais samits 2023. gadā notiks Bukarestē. Šis formāts dod iespēju reģiona valstīm attīstīt kopīgās intereses, it sevišķi infrastruktūras, enerģētikas, tehnoloģiju jautājumos, tādējādi šajos sektoros paātrinot attīstību.

Mēs pārrunājām arī situāciju Rietumbalkānos. 6. decembrī notiks Rietumbalkānu samits. Latvija un Rumānija uzsver, ka ir nepieciešams panākt progresu ES un Rietumbalkānu attiecībās, jo tas, ka Rietumbalkānu valstis jau 15 gadu ir atstātas neziņā par tālāko attīstību, destabilizē situāciju ne tikai tur, bet arī apkārtējos reģionos. Tas ir ES kopējās interesēs.

Es vēlreiz pateicos prezidentam Johannisam par šo vizīti, kas ir vēsturisks solis mūsu bilaterālajās attiecībās.

Valsts prezidenta Egila Levita un Rumānijas prezidenta Klausa Vernera Johannisa preses konference
V. E. Rumānijas prezidenta Klausa Vernera Johannisa oficiālās vizītes Latvijā atskata video
23.11.2022. V. E. Rumānijas prezidenta Klausa Vernera Johannisa oficiālā vizīte Latvijā