Egils Levits
Egils Levits

Godājamais Ordeņu kapitul!

Mani dārgie un mīļie ordeņu saņēmēji!

Dāmas un kungi!

Man ir patiess prieks šodien, Latvijas 101. dzimšanas dienā, sveikt jūs visus Rīgas pilī un pasniegt mūsu valsts augstākos apbalvojumus. Jūs pārstāvat dažādas profesijas un nozares, dažādas paaudzes un Latvijas novadus, bet visus jūs vieno pilsonisks patriotisms, godprātīga un nesavtīga kalpošana Latvijas valstij un tautai.

Valsts, kuras dzimšanas dienu šodien svinam, varēja tapt, tikai pateicoties stingrajai pārliecībai, ka latviešu nācijai ir tiesības uz savu neatkarīgu un demokrātisku valsti. To savās sirdīs nesa mūsu valsts dibinātāji. Latvijas valsts pastāv, pateicoties tiem, kuriem netrūka drosmes un pašaizliedzības arī pēc Latvijas valsts proklamēšanas stāties pretī milzīgam pārspēkam.

Latvijas vēstures lappusēs redzam, cik nozīmīga vēsturiska loma mūsu valsts grūtākajos brīžos ir bijusi cilvēku drosmei, pārliecībai un uzticībai savai Latvijai.

Dāmas un kungi!

Šodien man kā Valsts prezidentam ir privilēģija un pienākums Latvijas valsts vārdā pasniegt augstākos valsts apbalvojumus. Tas ir novērtējums nesavtīgam un pašaizliedzīgam cilvēku veikumam savas valsts izaugsmei un tautas labklājībai. Es priecājos, ka šī morālās pateicības un atzinības paušana ir kļuvusi par skaistu tradīciju.

Man ir tas gods Latvijas vārdā pasniegt trīs mūsu valsts augstākos apbalvojumus: pirms 95 gadiem nodibināto un pirms 25 gadiem atjaunoto Triju Zvaigžņu ordeni ar devīzi “Caur ērkšķiem un zvaigznēm”, kas radīts par piemiņu Latvijas valsts tapšanai. Pasniegt tikai pirms 15 gadiem atjaunotos divus Latvijas vēsturiskos ordeņus – Viestura ordeni, kas nosaukts senā zemgaļu karavadoņa Viestura vārdā ar devīzi “Esiet stipri un cīnieties”, un Atzinības krustu ar devīzi “Godaprāta ļaudīm”, kuru 18. gs. sākumā iedibināja jaunais Kurzemes hercogs Fridrihs Vilhelms, vēloties nostiprināt Kurzemes un Zemgales hercogisti.

Mūsu valsts apbalvojumi apliecina gan valsts atzinību, gan visu līdzcilvēku cieņu. Ar šiem apbalvojumiem Valsts prezidents Latvijas vārdā pateicas Latvijas cilvēkiem par viņu profesionālo izcilību un kalpošanu savai valstij un pateicas Latvijas ārvalstu draugiem un atbalstītājiem par viņu ieguldījumu mūsu valsts izaugsmē.

Šodien ordeņu nesēju saimei piepulcēsies godaprāta ļaudis, kas savu darbu un pienākumu ir veikuši, domādami ne tikai par savu gandarījumu, bet arī par savas profesijas un valsts godu. Šie sasniegumi kopumā stiprina Latvijas valsti, tie padara dzīvi labāku, veido tās mirdzumu un starptautisko reputāciju.

Brīvā un demokrātiskā valstī ikkatram ir iespēja un pienākums pielikt savas pūles un uzņemties personisku atbildību par savas valsts uzlabošanu. Tikai visiem kopā mums ir iespējams veidot stipru valsti.

Tāpēc ir tik būtiski katru gadu valsts svētkos pateikties un lepoties ar cilvēkiem, kuru paveiktais ir devums stipras Latvijas nākotnei.

Šodien ceremonijā godināsim Latvijas ļaudis, kuri ir izcili kalpojuši savai valstij un savai tautai. Apbalvojumu saņēmēji pārstāv tik dažādas jomas: valsts iestāžu darbinieki, tiesu senatori, skolotāji, zinātnieki, vēsturnieki, ārsti un ārstu palīgi, kultūras un mākslas cilvēki, uzņēmēji, robežsargi un karavīri, garīdznieki, pašvaldību darbinieki, novadpētnieki un sabiedriskā darba veicēji no visas Latvijas – no Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales.

Šodien ceremonijā apbalvojumus saņems cilvēki, kuri 50 okupācijas gados iznesa neatkarīgas valsts ideju, saglabāja latvisko pašapziņu un latvisko identitāti, kuri modināja un spēcināja tautas garu Atmodas laikā, bez kā nebūtu šodienas.

Vēlos pateikties tiem latviešiem, kurus likteņgaitas aizvedušas tālās zemēs, bet kuri savu, ar latviskajām vērtībām piepildīto mūžu, ir veltījuši Latvijai un latvietībai un darījuši to ar lielu sirdsdegsmi un prieku.

Šodien paldies teiksim Latvijas ārvalstu draugiem un atbalstītājiem, kuri ar savu darbu un ieguldījumu daudz devuši Latvijas valsts labā.

Godājamie apbalvojamie!

Šodien man kā Valsts prezidentam ir liels gods un personisks gandarījums savā un Latvijas valsts vārdā pasniegt jums valsts apbalvojumus un izteikt jums visiem kopā un ikkatram visaugstāko atzinību un savu sirsnīgāko pateicību par cildeno veikumu, kas dara mūsu valsti un tautu stipru.

Latvijas valsts ir patiesi lepna par ikvienu no jums!

Paldies!

VIDEO:
FOTO: Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī pasniedz valsts augstākos apbalvojumus
Valsts prezidents 18. novembrī Rīgas pilī pasniedz augstākos Latvijas valsts apbalvojumus 73 izcilām personībām