Egils Levits
Valsts prezidenta Egila Levita runa Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Labvakar, mīļie Latvijas cilvēki, svinīgajā valsts svētku vakarā!

Labvakar, visi klātesošie!

I

Priecājos jūs redzēt šajā vēsturiskajā zālē, kur pirms 101 gada tika proklamēta Latvijas valsts! Priecājos vēlreiz apsveikt šeit klātesošos Latvijas valsts augsto apbalvojumu saņēmējus!

Mēs šodien valsts svētku koncertā kopīgi baudījām latviešu nacionālās kultūras bagātības. Latviešu kultūrai ir īpaša nozīme Latvijas valsts pastāvēšanā.

II

Brīvība un labklājība ir jebkuras modernas, demokrātiskas valsts mērķi. Tie ir arī Latvijas valsts mērķi. Taču Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kuras pienākums ir garantēt tieši latviešu nācijas, valodas un kultūras pastāvēšanu cauri gadsimtiem. To ir svarīgi izprast un atcerēties katru dienu.

Bez latviešu nācijas Latvijas valstij zustu tās īpašā latviskā identitāte, kas pamato Latvijas valsts pastāvēšanas jēgu. Latviešu nācija kā šīs identitātes nesēja pastāv, jo tai ir sava kultūra un valoda.

Nacionālā kultūra mūsdienās ir viena no galvenajiem dzīves kvalitāti Latvijā raksturojošiem elementiem. Tā balstās gan mantojumā, gan jaunradē.

Mūsu katra atbildībā ir to uzturēt spēkā, veicināt un atbalstīt.

III

Valsts valoda ir demokrātiskās līdzdalības un savstarpējās saziņas valoda. Latvijā tā ir latviešu valoda. Latviešu valodas izplatība tika ņemta par pamatu, vēsturiski nosakot Latvijas valsts ģeogrāfiskās robežas.

Demokrātiskās Latvijas valsts iekārta nozīmē arī to, lai visi tās iedzīvotāji zinātu un kopīgajā saziņā lietotu vienu kopēju valsts valodu.

Tam jākļūst par pašsaprotamību, mainot kopējo valodas vidi un gaisotni mūsu valsts valstī. Mūsu valsts raksturs ir latvisks, un tam ir jābūt latviskam. Mēs katrs esam pavisam atšķirīgi, bet visi kopā mēs esam daudzveidīgi, taču latviskums, kas ir atvērts visiem mūsu valsts iedzīvotājiem, mūs visus vieno. Vieno mūs Latvijas valstī.

IV

Draugi!

Mūsu kopējo dzīves telpu veido priekšstati par to, kas ir labs un pareizs. Šie priekšstati apvieno atsevišķus cilvēkus, no tiem veidojot sabiedrību, veidojot nāciju. Šie priekšstati ietekmē politiķu izvēles un lēmumus.

V

Latvijas varoņus, kurus šogad īpaši pieminām un cildinām, dažādos vēstures posmos ir vadījuši kopīgi mērķi, un tie vienmēr bijuši par Latviju.

No viņiem mēs varam iedvesmoties un smelt spēku drosmīgai rīcībai.

VI

Kas šodien Latvijai visvairāk nepieciešams?

Solidaritāte un taisnīgums. Solidaritāte ir atslēga atsvešinātības mazināšanai sabiedrībā. Ikkatra sabiedrības locekļa vienvērtīguma principa ievērošana kā lielās, tā šķietami sīkās lietās. Labvēlīgs atbalsts gan censoņiem, gan vājākajiem. Solidāra un taisnīga sabiedrība piedāvā ikkatram cilvēkam nodzīvot labu dzīvi. Tā stiprina piederības sajūtu savai valstij.

VII

Tautieši!

Pilsoņi!

Latvijas iedzīvotāji!

Vienlīdz vērtīgs jeb vienvērtīgs ir katrs cilvēks. Vienvērtīga ir katra vieta Latvijā. Apzināsimies to un domāsim par savu valsti un cilvēkiem caur šo vienvērtības prizmu.

Tā mēs nonāksim pie izsvērtākiem lēmumiem, tā mēs labāk redzēsim kopainu. Tā mums visiem kopā labāk veiksies Latvijas otrajā gadu simtenī.

VIII

Draugi!

Apliecināsim savu uzticību un mīlestību Latvijas valstij, gribu to pilnveidot un darīt labāku, sadodoties rokās. Jā, vienkārši sniedzot plaukstu blakus sēdētajam. Būsim kopā! Paldies jums!

 

VIDEO:
FOTO: Valsts prezidents Egils Levits godina sabiedrības solidaritātes izcilniekus Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī
Valsts prezidents 18. novembra koncertā godinās sabiedrības solidaritātes izcilniekus