Egils Levits Nacionālā drošība
Valsts prezidenta Egila Levita runa Nacionālo bruņoto spēku vienību, Iekšlietu ministrijas vienību un ārvalstu vienību militārajā parādē

Karavīri! Zemessargi!

Jaunsargi!

Policisti un robežsargi!

Glābēji un ugunsdzēsēji!

Ekselences!

Dāmas un kungi!

I

Brīva un neatkarīga valsts ir lielākā vērtība, ko varam saņemt no iepriekšējām paaudzēm un atstāt mantojumā nākamajām paaudzēm.

Mūsu paaudzei ir dota šī iespēja – atstāt stipru un drošu Latviju mūsu bērniem un mazbērniem. Tā ir iespēja, ko Latvijas pirmais gadsimts nedeva mūsu priekštečiem.

II

Šogad aprit gadsimts mūsu uzvarām Neatkarības karā. Mūsu Lāčplēši toreiz izcīnīja Latviju, bet valsti nevar izcīnīt vienreiz uz visiem laikiem. Latvijas pirmais gadsimts atgādina, ka ikvienai paaudzei ir jābūt gatavai aizstāvēt savu valsti. Katrai paaudzei ir jābūt gatavai izcīnīt savu kauju par Latviju.

Šogad mēs svinam varonību un godinām mūsu varoņus, kuri darīja iespējamu brīvu un neatkarīgu Latviju. Mēs atceramies, cik dārga ir pašiem sava valsts un cik trausla un modri sargājama ir tās neatkarība.

III

Varonība mūsu tautai nekad nav bijusi sveša. Aizvadītais gadsimts ir bijis mūsu tautas varonības un valstsgribas laiks.

Mūsu vēsturiskajā atmiņā neizdzēšami ir saglabājies pulkveža Oskara Kalpaka tēls, latviešu studenti un pavisam jaunie skolēni, kuri brīvprātīgi devās Neatkarības karā par Latviju. Brīvības cīņu varoņu stāsti iedvesmo un vairo mūsu pārliecību saviem spēkiem un ticību Latvijai.

IV

Daudzi varoņi vēl tikai gaida savu pārnākšanu mājās – Latvijas vēsturē un mūsu vēsturiskajā atmiņā.

Masļenku robežsargi, kuri palika savos posteņos un aizsargāja valsts robežu līdz pēdējam. Skolēnu pagrīdes grupas, kas pretojās padomju okupācijas varai. Latvijas Centrālā padome un kurelieši, kuri apliecināja valstiskuma nepārtrauktību un bija cīņā pret abām okupācijas varām. Nacionālie partizāni, kuri līdz pēdējam pret pārspēku cīnījās par Latvijas neatkarības atgūšanu. Visus okupācijas gadus mums vienmēr bija daudz cilvēku, kuri par spīti pārbaudījumiem nesalūza un saglabāja ticību Latvijai.

Mūsu pienākums ir atgūt savu vēsturisko atmiņu un rast tajā pienācīgu vietu mūsu nacionālās pretošanās kustības varoņiem.

V

Tikai no šodienas raugoties, mēs sākam apjaust un patiesi novērtēt mūsu tautas drosmi un bezbailību, kas ļāva atgūt valstisko neatkarību pēc gariem padomju okupācijas gadiem. Tautas manifestācijās un Baltijas ceļā, izšķirošajos balsojumos par Latviju un janvāra Barikādēs bija teju visi. Viņi apzināti riskēja ar savu brīvību un dzīvību. Visiem bija viena doma un pārliecība – par Latviju.

Šie varoņi joprojām ir mūsu vidū, bieži vien neizceļot savu personisko ieguldījumu cīņā par neatkarību. Bet toreiz ikviens bija svarīgs, lai mēs kopā atgūtu Latviju.

VI

Visos laikos Latviju mēs esam sargājuši paši, bet visos laikos ir bijis svarīgs un vērtīgs draugu un sabiedroto atbalsts.

Jau 15 gadus esam NATO dalībvalsts. Kopā ar sabiedrotajiem mēs esam daudz stiprāki nekā vieni paši, un kopā ar sabiedrotajiem mēs varam labāk nodrošināt mieru un aizsargāt mūsu kopīgās vērtības – demokrātiju, personas brīvību un tiesisku valsti. Savukārt Latvija kā uzticama un pārliecināta NATO dalībvalsts dod savu ieguldījumu visu NATO dalībvalstu aizsardzības spēju stiprināšanā.

NATO paplašinātā klātbūtne Baltijas valstīs un Polijā sniedz papildu pārliecību un stiprina visu dalībvalstu sadarbību alianses kopīgo mērķu nodrošināšanai. Arī šodien svētku parādē mēs esam kopā ar mūsu draugiem un sabiedrotajiem, ar kuriem kopīgi sargājam visu mūsu valstu brīvību un drošību.

VII

Varoņu laiks nav palicis vēsturē. Arī šodien mūsu vidū ir varoņi, kuri godprātīgi pilda savus dienesta pienākumus un kuriem varam pilnībā uzticēties. Mēs varam būt droši, jo mums ir glābēji un ugunsdzēsēji, policisti un robežsargi, mūsu Nacionālie bruņotie spēki.

Latvija zina, ka var uzticēties saviem sargiem. Latvija augsti vērtē jūsu dienestu.

Aiz katra Latvijas sarga ir viņa ģimene un tuvinieki, kuri dzīvo līdzi viņa dienesta gaitām un ir savu varoņu drošā aizmugure. Es pateicos visām ģimenēm un tuviniekiem, kuri atbalsta mūsu sargus un dod viņiem spēku.

VIII

Svarīgākā mācība, ko esam guvuši aizvadītajos simt gados, – Latviju var izcīnīt un nosargāt tikai visa tauta kopā. Tikai tad, kad mēs visi stāvam kā viens par Latviju, mēs esam neuzvarami.

Būsim stipri un vienoti par Latviju!

Dievs, svētī Latviju!

VIDEO:
FOTO: Valsts prezidents Egils Levits Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos svētku pasākumos