Egils Levits
Egils Levits

Godātie “5G Techritory” konferences dalībnieki!

Man ir liels gods teikt uzrunu konferencē, kur sapulcējušies tik daudz augsta līmeņa speciālistu. Šobrīd notiekošais ir tiešs apliecinājums tam, cik šī joma mums ir būtiska.

Krīzei sasniedzot Latviju, kļuva acīmredzams, ka tehnoloģiju izmantošanas jomā pastāv virkne ierobežojumu. Vienā mirklī strauji pieauga nepieciešamība pēc lielākām datu pārraides jaudām, lai, piemēram, noorganizētu attālinātas sanāksmes un konferences, lai bērni varētu mācīties attālināti, lai medicīnas personāls varētu tiešsaistē sniegt konsultācijas.

Tai pašā laikā ir kāds aspekts, kas zināmā mērā palika novārtā – cik piemērota šiem uzdevumiem ir mūsu sakaru infrastruktūra. Latvijā ir pieejams plašs 4G sakaru tīkls, kas aptver gandrīz visu valsts teritoriju, tādēļ mums bez vilcināšanās ir jāsāk gatavoties jau nākamajam attīstības posmam, kurā pieprasījums pēc vēl lielākiem datu pārraides apjomiem kļūs arvien aktuālāks. Runa ir par 5G tehnoloģiju ieviešanu.

Pirmo reizi šīs konferences vēsturē mums ir iespēja vienuviet satikt pasaules attīstītākās valstis 5G tehnoloģiju jomā, kas ir gatavas dalīties savā redzējumā un pieredzē šo jautājumu risināšanā.

Mums būs iespēja dzirdēt dažādu valstu pieredzi par to, kā valsts pārvaldes iestādes un nozaru privātuzņēmēji kopīgi strādā pie jaunu pakalpojumu radīšanas iedzīvotājiem. 5G tehnoloģiju ieviešana nav pašmērķis. Mērķis ir radīt sistēmu, ko iedzīvotāji caur dažādiem pakalpojumiem var izmantot savu vajadzību apmierināšanai.

Sagaidām, ka, sniedzot savu valstu labākos 5G tehnoloģiju izmantošanas piemērus, uzmanība tiks pievērsta ne tikai to tehniskajiem ieguvumiem, bet arī tam, kā 5G tehnoloģijas veicina nozaru un sabiedrības kopējo attīstību.

5G nav tikai mobilo sakaru tīkls. Tas ir jauns domāšanas veids, ko diktē modernais savienojamības laikmets. Šī tehnoloģija ne tikai ietekmē interneta pārraides ātrumu, bet arī to, kā tautsaimniecība darbojas kopumā. Runa ir par augstas automatizācijas sistēmām, pasaules mēroga sadarbību kiberdrošības jomā, tautsaimniecības zaļināšanas procesiem un aprites ekonomikas principu ieviešanu ražošanā. Runa ir par jauniem telemedicīnas risinājumiem.

Konference pulcē dalībniekus, kuri ir gatavi meklēt efektīvākus sadarbības veidus. Mūsu kopējais uzdevums ir veidot nākotni, ko raksturo augstāka automatizācijas, savienojamības, produktivitātes pakāpe, taču vienlaikus arī tādu, kas ir orientēta uz cilvēku un ir videi draudzīga.

Konferences laikā mums būs iespēja pārliecināties ne tikai par klātesošo valstu tehniskajiem sasniegumiem, bet arī apņēmību veidot dažāda veida sadarbību.

“5G Techritory” pasaules diena ir kā izstāde, kurā varam iepazīties ar modernākajiem 5G tehnoloģiju izstrādājumiem un to pārvaldīšanas modeļiem visā pasaulē. Iepazīties ar jaunākajām lietotnēm un uzzināt, kā tās var izmantot savā darbā. Tā ir vieta, kur par valsts politiku atbildīgie, infrastruktūras veidotāji un tirgus inovāciju izstrādātāji var atrast cits citu un uzsākt mērķtiecīgu dialogu.

Ceru, ka, gatavojoties 5G tehnoloģiju ieviešanai, ikviens šajā konferencē atradīs sev vēlamos risinājumus, kas potenciāli nesīs ieguvumus mums visiem!

Paldies!