Egils Levits Ārlietas
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna ANO Ģenerālās asamblejas īpašajā sesijā par COVID-19 pandēmijas apkarošanu

Augsti godātais priekšsēdētāja kungs!

Ekselences!

Laikā, kad pasauli ir pārņēmusi pandēmija, man vispirms jāsaka sirsnīgs paldies visas pasaules mediķiem par neatlaidīgo un ārkārtīgi prasmīgi veikto darbu. Tāpat vēlos izteikt savu visdziļāko pateicību citu sabiedrībai svarīgu funkciju nodrošināšanā būtisku jomu speciālistiem un zinātniskajiem darbiniekiem, kuri šobrīd strādā pie visiedarbīgākās vakcīnas atrašanas.

Šobrīd vairāk par visu mums nepieciešams saliedēties, parādīt solidaritāti un kopīgiem spēkiem pārvarēt pandēmiju un tās graujošās sekas. Tas būs iespējams tikai tad, ja darbs noritēs daudzpusējās sadarbības formā. Tas, ka uz šo īpašo sesiju mūs ir pulcējusi Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), ir apliecinājums tam, ka tā ir gatava uzņemties vadošo lomu kopīgi nosprausto mērķu sasniegšanā.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir vadošā veselības organizācija pasaulē, kuras pienākumos ir strādāt arī pie pasaules mēroga veselības problēmu risināšanas. Veicot attiecīgas reformas, mums ir jāuzlabo tās darbs, lai PVO strādātu produktīvāk.

Atsaucoties uz ANO Ģenerālsekretāra aicinājumu pasaules valstīm apvienot spēkus un parādīt solidaritāti, Latvija ir veikusi iemaksu Pasaules Veselības organizācijas Globālā humānās palīdzības plāna cīņai ar COVID-19 budžetā.

Latvijas zinātnieki līdztekus citu valstu speciālistiem aktīvi strādā pie vakcīnas.

Mūsu valdības operatīvie lēmumi un izlēmīgā rīcība ļauj mums izsekot kontaktēšanās gaitu, nodrošināt distancēšanos citu klātbūtnē, pietiekamu analīžu skaitu, kā arī digitālu risinājumu izstrādi. Tiek rūpīgi strādāts pie tā, lai sabiedrības veselības pasākumi minimāli kaitētu ekonomikai.

Kopā ar privātā sektora pārstāvjiem valsts pārvaldes vadībā ir izstrādāti šādi trīs būtiski digitāli risinājumi:

  1. Platforma e-Saeima, kuras mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu Latvijas Republikas likumdevēja darbu ārkārtējās situācijas laikā (arī valdības sēdes šādos apstākļos notiek attālināti);
  2. Kanāls “Tava klase” un citi attālinātajām mācībām paredzēti digitāli produkti;
  3. Pirmā valsts mēroga kontaktpersonu noteikšanas lietotne “Apturi Covid”, kas ir saslēdzama arī ar citu Eiropas valstu kontaktpersonu atpazīšanas lietotnēm. Lietotni savos aparātos ir ielādējusi jau ceturtā daļa mobilo operatoru abonentu. Lietotne garantē konfidencialitāti un aizstāv inficēto personu privātās dzīves neaizskaramības tiesības.

Runājot par ekonomikas atgūšanos, Latvija pilnībā iestājas par ANO Ģenerālsekretāra ieteiktā principa “strādāt pie tā, lai atkopšanās dotu stabilāku tautsaimniecību” ievērošanu. Nav nekādas nepieciešamības vai pat vajadzības censties atgriezties pie agrāk pastāvējušās struktūras. Pandēmija ir neatgriezeniski mainījusi to, kā tiek organizēts ražošanas process un mēs patērējam preces. Vienlaikus ar kopīgiem centieniem glābt tautsaimniecību un atjaunot tās darbību, mums ir iespēja padomāt arī par to, kā un ar kādām metodēm padarīt ekonomiku ilgtermiņā stabilāku.

Noslēgumā vēlos uzsvērt to, cik svarīgi pandēmijas laikā, kā arī pēc tam, ir aktīvi iestāties pret informācijas sagrozīšanu. Ir svarīgi panākt, ka uz zinātniskiem faktiem balstīta informācija nāk no neatkarīgiem, uzticamiem plašsaziņas avotiem. Šāda nepieciešamība ir jāsaredz, un šajā darbā aktīvi jāpiedalās kā atsevišķu valstu valdības struktūrām, tā arī starptautiskajām organizācijām. Latvija nepagurstoši turpinās aicināt savus ANO partnerus nopietnāk vērsties pret dezinformāciju.

Strādāsim kopā, lai pasargātu mūsu pilsoņu veselību un atgrieztu pasauli līdzsvarotas attīstības gultnē!

Paldies!