Egils Levits Ārlietas
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Baltijas Biomateriālu ekselences centra atklāšanā

Godātie klātesošie!

Godātie kolēģi un draugi!

Man ir liels prieks jūs visus šodien sveikt Baltijas Biomateriālu ekselences centra atklāšanā.

Latvijas zinātnieku saimei centrs pavērs jaunas iespējas, un es personīgi izjūtu dziļu lepnumu par Latvijas zinātnieku uzrādītajiem izcilajiem zinātniskajiem rezultātiem un augsto sadarbības potenciālu, kas nepieciešams šāda mēroga projektos. Pateicoties jūsu pūliņiem, šī projekta laikā ir izdevies piesaistīt Latvijas tautsaimniecībai jau 13 miljonus eiro, un šis projekts ir viens no daudzajiem, kas ir izstrādāts un realizēts ar Latvijas valdības un Eiropas Savienības atbalstu.

Nākamos septiņus gadus jaunatklātais centrs kalpos par zinātnisko bāzi, kurā apvienojas starptautisku atzinību guvušu Latvijas, Vācijas un Šveices zinātnisko grupu speciālistu zināšanas un materiāltehniskie līdzekļi. Tas kļūs par pamatu augstākā līmeņa izstrādēm kaulaudu atjaunošanai un jaunu biomedicīnisko metožu izmantošanai nepieciešamo biomateriālu jomā.

Mums visiem ir labi zināms, ka Eiropas iedzīvotāji strauji noveco. Lai gan dzīves ilgums ir palielinājies, vēl būtiski jāpiestrādā pie dzīves līmeņa un bez veselības problēmām nodzīvoto gadu skaita palielināšanas. Muskuļu un skeleta sistēmas slimības ir otrs galvenais invaliditātes cēlonis visā pasaulē, un Baltijas Biomateriālu ekselences centra speciālisti ir gatavi ķerties klāt šo problēmu risināšanai.

Man ir prieks, ka centra kolektīvu veido gados jaunu, mērķtiecīgu un uzņēmīgu zinātnieku pulks. Centra speciālisti ir apņēmušies nodrošināt pilnu kaulaudu atjaunošanai nepieciešamo biomateriālu izstrādes ciklu, sākot no materiālu izpētes, pirmsklīniskajiem pētījumiem līdz pat klīniskajiem izmēģinājumiem. Novēlu veiksmīgu šī projekta realizāciju visiem tā mērķu sasniegšanā iesaistītajiem Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Organiskās sintēzes institūta, Rīgas Stradiņa universitātes, Šveices “AO Research Institute Davos”, Vācijas Fridriha–Aleksandra Erlangenas–Nurembergas universitātes un SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” speciālistiem. Īpaši vēlos pateikties projekta vadītājam Dr. Jānim Ločam. Jāni, šis projekts ir tapis tikai pateicoties Jūsu degsmei, apņēmībai un uzticīgai kalpošanai augstākajiem zinātniskajiem mērķiem un etaloniem.

Baltijas Biomateriālu ekselences centra atklāšana pastiprinās Latvijas attīstības potenciālu un paplašinās mūsu valsts sociālekonomisko nozīmību. Izstrādātie plāni un aprēķini liecina, ka centra devums Latvijas ekonomikai nākamo 20 gadu laikā varētu pārsniegt 74 miljonus eiro. Sadarbība ar materiāltehniskās bāzes ziņā radniecīgiem pētnieciskajiem centriem ļaus paplašināt starptautisko partneru loku. Tas savukārt ļaus veiksmīgāk piesaistīt biomateriālu pētījumiem paredzēto konkursu finansējumu. Vēlos vēlreiz uzsvērt, ka zinātne un tajā strādājošie spēlē neatsveramu lomu Latvijas ekonomikas attīstībā. Sociāli un ekonomiski augstvērtīgu risinājumu izstrādei ir jābūt sirdslietai. Paldies jums par to, ka mēs gūstam priekšstatu, kāda varētu būt dzīve.

Uzskatu, ka šis centrs ne tikai veicinās zinātniski pētnieciskos procesus, bet sniegs arī vēl kādu būtisku ieguvumu – zinātniskā potenciāla pieaugumu. Tas ir viens no zinātnes politikas uzdevumiem. Par nākotni runājot, ir skaidrs, ka potenciāls ir nepietiekams, taču mums ir nepieciešamie līdzekļi, projekti un mērķis panākt, ka šāds potenciāls izveidojas. Potenciāla paaugstināšana iegūst arvien izšķirošāku nozīmi ne tikai zinātnē, bet arī citās jomās, tādēļ tas ir viens no centrālajiem šo jomu ilgtspējīgas attīstības politikas uzdevumiem.

Novēlu jaunizveidotajam Baltijas Biomateriālu ekselences centram veiksmīgu darbu!

Paldies!

29.01.2020. Valsts prezidents Egils Levits atklāj projektu “Baltijas Biomateriālu ekselences centrs”, piedalās Andra Levites kundze