Egils Levits Ārlietas
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna forumā “Reinventing Media Bussiness”

Ekselences!

Godātie viesi!

Man ir liels gods sveikt tik cienījamus Eiropas un pasaules plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus un speciālistus Rīgā notiekošajā divu dienu forumā.

Jūsu dalība pasākumā, kurā jūs apmainīsieties viedokļiem un kopīgi lemsiet par to, kā nākotnē izskatīsies inovatīvi plašsaziņas līdzekļu komercdarbības modeļi, pierāda, ka mans redzējums par Latviju kā radošu un progresīvu valsti ir pareizs. Latvija piedāvā aktīvu vidi, kurā sastopas idejas, talants un ilgstošā laikā veiksmīgi strādājoši uzņēmēji, lai parūpētos gan par mūsu valsts, gan visa reģiona tālāko attīstību.

Izmantojot iespēju, vēlos no sirds pateikties arī Rīgas Ekonomikas augstskolai par to, ka tā aktīvi strādā pie tā, lai mums būtu zināšanās balstīta, savstarpēji saistīta sistēma, kas palīdzētu pārvērst šo redzējumu realitātē. Augstskola šogad svin savu 25. gadadienu, ar ko arī jūs sirsnīgi sveicu, kā arī pateicos par šī foruma organizēšanu.

Kādēļ man ir svarīgi piedalīties šīs dienas pasākumā?

Mūsdienu savstarpēji saistītajā pasaulē informācijas plūsmas veido jaunu valsts stratēģisko infrastruktūru. Šī infrastruktūra ir kā tāds izpratnes, uzticības un valsts un tās iedzīvotāju savstarpējās saziņas tīkls. Šī stratēģiskā infrastruktūra, kas lielākoties paliek neredzama, ir tikpat svarīga kā tilti, lidostas un telefona līnijas. Kā privātie, tā arī sabiedriskie plašsaziņas līdzekļi ir galvenās puses, kas veido informatīvo telpu. Faktiski veido ne tikai informatīvo telpu, bet arī pasaules iedzīvotāju priekšstatus.

Atbilstoši Satversmes garam valsts ir atbildīga par drošu informatīvo un plašsaziņas līdzekļu vidi. Lai to izdarītu, valsts, pirmkārt, rada vidi, kurā, neskatoties uz to, ka mainās plašsaziņas līdzekļu lietošanas paradumi un parādās jauni izaicinājumi, mediji var kvalitatīvi veikt savu darbu. Visa pamatā ir arī tiesiskā infrastruktūra. Otrkārt, valstij ir jārada aizsargmehānismi, kas nepieļauj ļaunprātīgu plašsaziņas līdzekļu un izteiksmes brīvības izmantošanu.

Divu dienu ilgā foruma gaitā jūs apmainīsieties ar viedokļiem par plašsaziņas līdzekļu attīstību.

Plašsaziņas līdzekļu attīstība ir viena no Latvijas šī brīža politiskajām prioritātēm. Mums vēl ir daudz darāmā, lai panāktu, ka plašsaziņas līdzekļi darbojas un tiek vadīti stabili, kvalitatīvi un neatkarīgi. Tādēļ vēlos vēlreiz uzsvērt, ka neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi veic sabiedrībai nozīmīgu darbu, un ir nepieciešams nodrošināt, ka kvalitatīva žurnālistika ir pienācīgi finansēta – mums ir jārada atbilstoša juridiskā bāze, lai to garantētu, īpaši attiecībā uz sabiedriskajām raidorganizācijām. Tādēļ Latvijas sabiedrībā šobrīd notiek aktīva diskusija par sabiedrisko raidorganizāciju finansēšanas modeli. Esmu to jau uzsvēris Latvijas politikas izstrādātājiem un nepieciešamības gadījumā uzsvēršu atkārtoti.

Bez politikā un normatīvajās prasībās noteiktajiem pienākumiem plašsaziņas līdzekļiem ir arī cita veida cieša saikne ar sabiedrību. Iedzīvotāji ir ne tikai plašsaziņas līdzekļu patērētāji, bet arī netiešā veidā ar valsts subsīdiju starpniecību un tiešā veidā, maksājot par komercsaturu, to investori. Šādā veidā mēs visi kopā un ikviens, kurš augsti vērtē uzticamu informāciju, kļūstam par svarīgu plašsaziņas līdzekļu partneri. Mūsdienās ikviens no mums skaidri apzinās – lai mēs elpotu tikai tīru gaisu, mums katram un politiķiem ir jāapņemas un jāveic atbilstoši finansiāli ieguldījumi. Tas pats attiecas uz kvalitatīvu žurnālistiku. Atbalstīsim to, izsakot skaidras prasības un izdarot attiecīgi savu izvēli.

Vēlos izmantot šo iespēju arī, lai paustu savu pateicību starptautiskajiem sponsoriem un sadarbības partneriem, kas neatkarīgiem Baltijas valstu plašsaziņas līdzekļiem sniedz ļoti būtisku atbalstu. Vēlos personīgi pateikties Viktorijai Svanbergai un viņas ģimenes fondam par ieguldījumu jaunas analītisko žurnālistu paaudzes veidošanā. Šie žurnālisti godprātīgi pilda savu pienākumu rūpēties par demokrātiskuma principu ievērošanu. Jūsu ilgstoši sniegtais atbalsts reģiona plašsaziņas līdzekļu stabilai darbībai ir labs piemērs citiem – gan šeit Latvijā, gan citviet pasaulē.

Godātie klātesošie!

Noslēgumā vēlos atgriezties pie foruma pamattēmas, kas ir pašatjaunošanās.

Jebkurai komercstruktūrai, it īpaši plašsaziņas līdzekļiem, laika gaitā mainoties patēriņa paradumiem, pieaugot dezinformācijas un digitalizācijas tempiem, ir svarīgi nepārtraukti pilnveidoties un pašatjaunoties. Tas prasa stratēģisku iedziļināšanos, radošu un uz cilvēkiem vērstu risinājumu, kā arī drosmīgu lēmumu realizēšanu. Tas liek pārdomāt savstarpējās plašsaziņas līdzekļu, pilsoņu un valsts attiecības. Uzskatu, ka šis forums ir laba iespēja jums visiem kopīgi strādāt un meklēt novatoriskus risinājumus, atklāt slēptās iespējas un jaunus ilgtspējīgas komercdarbības modeļus, kas ļauj sasniegt mūsu kopīgos mērķus pilsoņu informēšanā un aktīvā līdzdalībā, lai stiprinātu tiesiskumu un demokrātiskumu kā mūsdienīga un noturīga valstiskuma pamatu.

Vēlos noslēgt savu uzrunu ar novēlējumu. Uzskatu, ka kvalitatīva žurnālistika šobrīd ir īpaši ievainojama. Ir dažāda veida žurnālistika, taču demokrātiskums un sabiedrības pastāvēšana nav iedomājama bez tieši šāda veida žurnālistikas. Ceru, ka foruma gaitā jūs diskutēsiet arī par to, kā nošķirt, kā noteikt, kad žurnālistika ir kvalitatīva un kad nav – nošķirt to no citiem žurnālistikas paveidiem. Runāsiet par to, kā atbalstīt tieši kvalitatīvu žurnālistiku, kā izvairīties no žurnālistikas izmantošanas slēptu interešu realizēšanai – interešu, kas lasītājam nav acīmredzamas. Vienlīdz būtiski ir domāt arī par to, kā radīt valsts atbalsta mehānismus kvalitatīvas žurnālistikas veicināšanai. Valsts atbalsts var būt ļoti būtisks kvalitatīvas žurnālistikas nodrošināšanā. Tādēļ mums jādomā, kā valstiskā mērogā atbalstīt kvalitatīvu žurnālistiku kā vienu no žurnālistiskās darbības veidiem tā vietā, lai tērētu valsts līdzekļus konkrētiem plašsaziņas līdzekļiem vai konkrētu politisko interešu aizstāvēšanai.

Liels jums paldies, un novēlu ražīgu darbu foruma gaitā!

06.11.2019. Valsts prezidents Egils Levits atklāj forumu “Reinventing Media Bussiness”