Egils Levits
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna konferencē “ICEBREAKERS ’19”

Man ir patiess gods atklāt studentu inovāciju konferenci “ICEBREAKERS ’19”.

Latvijai, kā arī Eiropai un visai pasaulei ir nepieciešams šāds inovāciju centrs, jo jaunieši ir mūsu nākotne un nākotnē mēs, kā arī jūs dzīvosim pavisam atšķirīgā pasaulē, nekā tā ir patlaban.

Tas, ka jūs piedalāties pasaules nākotnes – mūsu kopējās nākotnes – veidošanā, ir svarīgi.

Šodien, atrodoties šajā augstskolā (un augstskolām ir viena no noteicošajām lomām apspriežamajos procesos), jums ir iespēja lemt par to, kā veidot nākotni. Mums ir jāapzinās un jāsaprot, ka idejas ir ne tikai jārada, bet arī jārealizē. Un tas ir process. Uzskatu, ka jūs atbildat ne tikai par ideju radīšanu, bet arī to realizāciju. Tam ir nepieciešama sadarbība starp dažādu jomu – augstskolu, tautsaimniecības nozaru, politisko aprindu un sabiedrības, it īpaši visas pilsoniskās sabiedrības – pārstāvjiem.

Šeit vēlos uzsvērt arī kopīgā labuma principa nozīmi. “Kopīgais labums” ir Satversmē apskatīts jēdziens. Šāds jēdziens ir atrodams arī vairāku citu Eiropas valstu konstitūcijās. Tomēr Satversmē tas ir viens no būtiskākajiem un galvenajiem principiem, kas paredz, ka visiem iedzīvotājiem vai to grupām un sabiedrībai kopumā ir jāvadās pēc kopīgā labuma principa.

Tādi novatoriski domājoši cilvēki kā jūs, kas šodien šeit ir pulcējušies, nodrošinot un sniedzot kopīgu labumu sabiedrībai, Latvijai, Eiropai un visai plašajai pasaulei, veic ļoti svarīgu darbu. Novēlu jums izmantot šīs dienas konferenci, lai uzzinātu daudz jauna. Mēs kaldinām nākotni šodien!

Novēlu jums veiksmīgu konferenci!

Valsts prezidents Egils Levits piedalās skolēnu un studentu inovāciju konferences “Icebreakers ’19” atklāšanā