Egils Levits
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Latvijas izglītības vadītāju asociācijas konferences atklāšanā

Mīļie izglītības vadītāji!

Skolotāji!

Kvalitatīvas izglītības entuziasti!

I

Ar patiesu prieku sveicu jūs 2019. gada konferencē un biedru kopsapulcē! Es augsti novērtēju jūsu 27 gadu ilgo darbu, pārstāvot Latvijas izglītības vadītāju intereses un tiecoties uz efektīvu izglītības darba organizāciju mūsu valstī. Jūs esat dzinējspēks tam, lai mūsu izglītības vide būtu efektīva un sakārtota.

Mūsu mērķis ir dzīvot veselīgā, tīrā vidē, darboties mūsdienīgas uzņēmējdarbības apstākļos, kuros novērtē zinātni un izglītību. Vidē, kurā valda cieņa citam pret citu, savu zemi un nākotni. Jūsu ikdienas darbs veido šo vidi. Katras sabiedrības pamatā ir to veidojošie cilvēki, un jūs veidojat mūsu jauno paaudzi, viņu vērtību izpratni, dodat prasmes un zināšanas.

Es esmu jums pateicīgs par šo lielo darbu, par jūsu ieguldījumu, veidojot personības, veicinot jauniešu rīcībspēju un izglītojot par vērtībām. Visticamāk, jūsu darbs netiks pamanīts, tāpēc, ka jūsu panākumus gūs jūsu audzēkņi. Tādēļ jums ir jābūt stipriem un par sava darba rezultātu ir jāuzskata tas, ka šie cilvēki, kurus jūs izaudzinājāt un kuriem devāt savas zināšanas, gūst panākumus. Tātad jūsu sekundārie panākumi ir jūsu primārie panākumi.

II

Mēs tikāmies ar jums pirms pusotra mēneša un runājām par izaicinājumiem Latvijas izglītības sistēmā, par skolu tīkla reformu, par valodas reformu, par kompetencēs balstītu izglītību un citiem jautājumiem. Izglītības sistēma šodien ir vairāku kumulatīvu reformu mutulī, nevis priekšā, jo reformas jau ir iesāktas. Viss notiek vienlaicīgi, kas, protams, ir daudz grūtāk nekā tad, ja pakāpeniski notiek viena reforma un pēc tam – nākamā. Tas ir ļoti grūti, un jums ir jātiek ar to galā. Tāpēc arī šajā konferencē jūs noteikti mēģināsiet atrast risinājumus, kā ar to tikt galā.

III

Izglītoti un saprātīgi sabiedrības locekļi ir jūsu un mūsu visu kopīgais mērķis, bet tādi sabiedrības locekļi, kuri prot organizēt ne tikai savu individuālo dzīvi, bet arī dot pienesumu sabiedrības attīstībai. Tādēļ jaunajiem cilvēkiem ir nepieciešamas visas zināšanas, kas viņiem personīgi kaut ko dod (gan dabaszinātnes, gan humanitārās, gan sociālās zinātnes), kā arī ir ļoti svarīgi, ka viņos tiek ieaudzināti ētiski pamatprincipi, proti, ka šie jaunie cilvēki, kuri ir jūsu rokās, uzskata sevi par atbildīgiem sabiedrības locekļiem, kas ne tikai rūpējas paši par sevi, bet, kā teikts arī Latvijas Satversmē, rūpējas par saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu. Tieši šīs dažādās vērtības ir mūsu demokrātiskās sabiedrības uzdevums, kuru jūs izpildāt dzīvē, katru dienu strādājot ar jauniem cilvēkiem.

IV

Es ticu jūsu spēkam un jūsu iekšējai vienotībai. Sekojot skaidrām vērtībām un meklējot labākos ceļus šo mērķu sasniegšanā, talkā ņemot jūsu ilggadējo pieredzi (jaunajiem pedagogiem, kuri nupat nākuši no universitātes, tas ir entuziasms), jūs dodat ļoti nopietnu pienesumu visu šo problēmu risināšanā. Tādēļ es vēlu jums šodien ražīgu darbu, bet galvenais arī panākumus jūsu ikdienas darbā! Mēs visi redzam jūsu ikdienas darba rezultātu! Jo labāks būs jūsu ikdienas darbs, jo labāk mēs visi dzīvosim. Liels paldies jums!

17.10.2019. Valsts prezidents Egils Levits piedalās Latvijas izglītības vadītāju asociācijas konferences atklāšanā