Egils Levits
Latvijas lepnums 2022

Labvakar, godājamie “Latvijas lepnuma” laureāti!

Labvakar, ceremonijas skatītāji!

Latvijas lepnums vienmēr ir bijuši Latvijas ļaudis.

Latvija radās, summējoties daudzu cilvēku gribai un drosmei. Gatavība stāvēt un krist par pašu noteiktajām vērtībām valsti darīja stipru.

Latvija pastāv, balstoties katra atsevišķa cilvēka spējā uzņemties atbildību par savu dzīvi un solidārā ieguldījumā sabiedrības kopējā labumā.

Valsts svētku laikā Latvijā īpaši suminām cilvēkus, kuri citiem dod ievērojami vairāk, nekā prasa viņu ikdienas pienākumi. Šajā sabiedrības pateicībā ir ietverts augsts valstiska mēroga novērtējums.

Godājamie “Latvijas lepnuma” laureāti!

Jūs piepildāt cerības un vairojat ticību labajam. Jūs maināt pasauli, parādot, ka arī viens var būt cīnītājs. Jūs stiprināt Latviju šodien un nākotnē. Sirsnīgs paldies jums!

Sveicu “Latvijas lepnumus” Latvijas proklamēšanas dienā!